Succes voor het Almeerse model?

Succes voor het Almeerse model?
Beter kijken, goed luisteren en doen wat nodig is. Dat ene zinnetje op pagina 5 vormt misschien wel de kern van het vorige week verschenen advies Mét andere ogen, dat een impuls wil geven aan ‘versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd’. Hetty Vlug wijdt haar blog deze maand aan het adviesrapport "Mét andere ogen" van kwartiermaker René Peeters. lees verder

Is het passend onderwijs mislukt?

Is het passend onderwijs mislukt?
Een overweldigende meerderheid van de leerkrachten in het basisonderwijs is niet tevreden met de wijze waarop de Wet passend onderwijs uitpakt. DUO heeft recent onderzoek gedaan waarin 1000 leerkrachten bevraagd zijn over hun ervaringen.  In de blog waarom we niet alleen A en B moeten zeggen, maar ook C en D. lees verder

Eén huishouden, één plan, één professional - ook voor school!

Eén huishouden, één plan, één professional - ook voor school!
In het sociale domein is het al een jaar of tien een mantra: ‘een huishouden, een plan, een professional’. De formule werd voor het eerst uitgesproken door de bedenkers van frontlijnteams in Leeuwarden en Enschede, en vervolgens heeft het parool zich een weg gebaand naar alle beleidsnota’s en reorganisaties die als gevolg van de drie Grote Decentralisaties (jeugd, zorg en werk) onze verzorgingsstaat hebben opgeschud. Sindsdien wordt overal in het land gewerkt met generalistische wijkteams, die integraal moeten werken. lees verder

Een nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar
Elk jaar is belangrijk, maar het belangrijkste is toch altijd het jaar dat eraan staat te komen. lees verder

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid
Uitgestorven liedje: Vakantie, vakantie. Boeken in het vuur Meester aan ’t touwtje. Schooltje staat te huur lees verder

Passend Onderwijs & thuiszitters

Passend Onderwijs & thuiszitters
Het Passend Onderwijs werkt van geen kanten. Hoe de journaalredactie erop kwam zal wel altijd een raadsel blijven, maar op zondag 27 mei opende het acht uur journaal met dit verontrustende nieuws. lees verder

Aandacht en tijd

Aandacht en tijd
Op 18 mei 2018 promoveerde de ontwikkelingspsycholoog Inge Zweers in Utrecht op een proefschrift over leerlingen met gedragsproblemen en de vraag waar zij nu het beste tot hun recht komen. Is dat in het reguliere en dus inclusieve onderwijs of zijn ze toch beter af in het speciaal onderwijs? Dat is precies de vraag waarmee dagelijks op veel scholen wordt geworsteld. lees verder

Even geen tijd

Even geen tijd
Toen ik na de zomervakantie van 2017 mijn eerste blog schreef, had ik mij voorgenomen om ongeveer om de drie weken een blog te schrijven. Dat is best ambitieus, zeiden collega’s die kennelijk eerder bestuurders hadden meegemaakt waarbij de harde realiteit van alledag weinig overliet van hun goede voornemens. Ik trok mij daar niets van, en tot begin van 2018 hield ik mij vrij redelijk aan het driewekelijkse schema. lees verder

Ondersteuningsplan 2018-2022

Ondersteuningsplan 2018-2022
Het was de dag van de storm. Met de daarbij horende vrees dat de opkomst wel eens sterk zou kunnen teruglopen. Vanaf vijf uur ’s middags hadden we iedereen in Almere die iets had uit te staan met (passend) onderwijs uitgenodigd om met ons de aftrap te doen van het proces dat moet leiden tot het vaststellen van een nieuw Ondersteuningsplan 2018-2022. lees verder

Halve eeuw passend onderwijs

Halve eeuw passend onderwijs
Als een blok gevallen voor het boek van Mariel Cordang. Waarin zij haar ervaringen en verhalen deelt van een halve eeuw werken in en met het regulier, speciaal en passend onderwijs. lees verder

Staken voor een algemeen belang

Staken voor een algemeen belang
Het allergrootste probleem waarmee de publieke sector in Nederland in de toekomst te kampen krijgt is het krijgen van goed personeel. En dan vooral personeel dat het handwerk doet, dus dagelijks met mensen in de weer is om onderwijs te geven of zorg te verlenen. De kwaliteit van deze vormen van publieke dienstverlening valt of staat met het enthousiasme, de professionaliteit en de hartstocht waarmee deze ‘frontlijnwerkers’ hun werk doen. lees verder

Leren van Schotland

Leren van Schotland
Schotland is in. Tenminste in onderwijskringen. De studiereizen naar het hoge noorden van het Verenigd Koninkrijk lijken elkaar snel op te volgen. lees verder

Leraar van het jaar SO

Leraar van het jaar SO
We stonden er allemaal, maandag 16 oktober, voor de entree van de Aventurijn. Collega-leerkrachten, leerlingen en een enkele ouder. We waren vrolijk opgewonden, en vooral ook trots. De collega’s hadden de rode loper uitgelegd, waar we ons verwachtingsvol langs hadden opgesteld. lees verder

Flexibiliteit als tweede natuur

Flexibiliteit als tweede natuur
Het eerste wat ik wilde doen toen ik aantrad als bestuurder van het passend en speciaal onderwijs in Almere was zoveel mogelijk stedelijke voorzieningen (de scholen van het samenwerkingsverband) bezoeken. Ik ben meer dan 15 jaar ambtenaar geweest bij de gemeente Amsterdam en daar heb ik gezien dat er heel gemakkelijk over professionele praktijken kan worden gesproken zonder dat de mensen aan de vergadertafel enig zicht hebben over wat er precies gebeurt. Ze weten niet hoe het ruikt, hoe de gebouwen eruitzien, hoe de mensen koffiedrinken en over hun werk praten. Ze kennen het werk als beleidsveld, ze kennen de registratiecijfers, de kostenplaatjes, de beleidsdoelstellingen. Ze hebben, kortom, voldoende stof tot praten, maar eigenlijk weten ze niet precies waar ze het over hebben. lees verder

Ga jij in Almere werken?

Ga jij in Almere werken?
Ik zie nog de verbazing op het gezicht van een van mijn beste vriendinnen. Ze kon het niet geloven. Wie voor een baan in Almere een werkkring in Amsterdam opgeeft, moet wel een steekje los hebben. Zo’n besluit staat in de ogen van velen, mijn vriendin is bepaald niet uitzonderlijk, voor een vorm van zelfgekozen degradatie. In Almere wil je, zo kan je de dominante opinie van weldenkende Randstedelingen kort samenvatten, ‘nog niet dood gevonden worden’. lees verder