Vacatures

Vacatures 28 - 03 - 2018


OPDC-leerlingen verdienen meer!

Wie daagt onze leerlingen uit om te leren, creëert een goede sfeer in de klas, zorgt voor duidelijkheid, leert gewenst gedrag aan en laat leerlingen succeservaringen opdoen?

Het OPDC is een kleinschalige VMBO-school voor leerlingen die nog niet naar het regulier onderwijs gaan, wegens leer- en ontwikkelingsbelemmeringen. Meer informatie over het OPDC-Almere en onze organisatie vind je op www.opdc-almere.nl.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 zijn wij op zoek naar:
Een LB-docent Nederlands voor 0,8 fte;
Een LB-docent biologie voor 0,8 fte;
Een LB-docent Engels en/ of Duits voor 0,6 fte.
(Co)-mentoraat en het verzorgen van begeleidingslessen is onderdeel van de aanstelling.

> Klik verder voor de vacaturetekst


Vacature leerkracht Bongerd 

De Bongerd is een school die te kenmerken is in een gemengd klimaat waar leerlingen in de basisschoolleeftijd onderwijs volgen met verschillende belemmeringen, veelal vanuit een gedragsstoornis en/ of psychiatrische stoornis die van invloed zijn op de schoolgang en leerontwikkeling. De leerlingen hebben naast onderwijs veelal een aanbod nodig in de bevordering van hun sociaal emotionele ontwikkeling. Deze wordt in verschillende vormen van aanbod en intensiteit aangeboden. De Bongerd werkt daarmee nauw samen met GGZ Centraal Fornhese en GGZ Intermetzo. Op dit moment volgen ongeveer 70 leerlingen onderwijs op de Bongerd.

Bongerd zoekt:

Wat wij verwachten:

Wat wij bieden:

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV te sturen aan directie.bongerd@almere-speciaal.nl

> Klik verder voor de vacaturetekst


Coach bij School2 Care

Met ingang van 25 september 2017 heeft School2Care Almere haar deuren geopend. School2Care is een bovenschoolse voorziening voor jongeren van 12-17 jaar met meervoudige complexe (gedrags-) problemen die de aansluiting met het onderwijs zijn verloren of dreigen te verliezen. School2Care Almere is een samenwerkingsverband tussen Eduvier en Intermetzo/Pluryn.

School2Care staat voor een aanpak waarbij wij op een vernieuwende manier onze krachten bundelen. Bij de veelvoudige problematiek van deze jongeren hoort ook een meervoudige en creatieve aanpak. Een aanpak gericht op de jongeren en hun gezin, vanuit een integrale werkwijze. De vraag van de jongeren hebben we centraal gesteld.

"De jongere moet weer zin krijgen in zijn toekomst!"

> Klik verder naar de vacaturetekst
Terug