Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

ONDERSTEUNING VANUIT VIERTAAL

Leerlingen die behoren tot de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit VierTaal. Deze ondersteuning kan bestaan uit een arrangement of ondersteuning ‘Aanmelden & Aanpakken’.

Primair Onderwijs
Voor kinderen binnen vroeg- en voorschoolse voorzieningen kan voorafgaand aan de schoolperiode ondersteuning aangevraagd worden. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften kan een licht, medium of intensief arrangement worden afgegeven.
Voor leerlingen die reeds de basisschool bezoeken kan afhankelijk van hun onderwijsbehoeften ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van A&A, medium of intensief arrangement.

  Dit zijn:

De Omnibus, Almere Stad
De Polderhof, Almere Haven
Het Spectrum, Almere Buiten

  Doordat binnen deze scholen meerdere leerlingen zitten met een mediumarrangement is het mogelijk om hier meer ondersteuning in te zetten.

Voortgezet Onderwijs

Leerlingen die behoren tot de doelgroep en in aanmerking komen voor een arrangement kunnen een licht, medium of intensief arrangement krijgen.

Jaarlijks wordt met school en ouders gekeken of het arrangement nog passend is.

Aanmelden bij VierTaal Almere

Voor vragen rondom aanmelden of advies rondom onderwijs kan er contact opgenomen worden met het aanmeldpunt VierTaal Almere via viertaal@passendonderwijs-almere.nl. Samen met een trajectbegeleider wordt gekeken wat er mogelijk en nodig is.

Aanmeldformulier aanvraag cluster 2

Informatie

Het stroomschema heeft als doel om alle betrokkenen rondom een leerling, waarbij een auditieve en / of een communicatieve beperking is vastgesteld of het vermoeden hiervan, te informeren en op overzichtelijke wijze in beeld te brengen.

> Klik door naar de brochures van Siméa
> Bezoek de websites van VierTaal en Siméa voor meer informatie en handreikingen over cluster 2