Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Het onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, dove en slechthorende leerlingen heeft in Nederland een landelijke positie. Er zijn vier instellingen ingericht die de toeleiding, de begeleiding in het regulier en speciaal onderwijs verzorgen. Het aanvragen van deze ondersteuning  wordt begeleid vanuit deze instellingen door trajectbegeleiders en toegekend door de CvO van de betrokken insteling. In Almere is Passend Onderwijs Almere voor deze expertise partner  van de instelling VierTaal. De andere instellingen zijn Auris, Kentalis en Vitus Zuid. De overkoepelende organisatie is Siméa.

Hoe ziet de instelling VierTaal er uit?

Passend Onderwijs Almere vormt samen met onderstaande scholen en ambulante diensten voor openbaar onderwijs de stichting VierTaal:

De instelling VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan 16% van alle Nederlandse leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Arrangementen

Leerlingen die behoren tot de doelgroep en in aanmerking komen voor een arrangement kunnen een licht, medium of intensief arrangement krijgen.

Jaarlijks wordt met school en ouders gekeken of het arrangement nog passend is.

Aanmelden bij VierTaal Almere

Voor vragen rondom aanmelden of advies rondom onderwijs kan er contact opgenomen worden met het aanmeldpunt VierTaal Almere via viertaal@passendonderwijs-almere.nl. Samen met een trajectbegeleider wordt gekeken wat er mogelijk en nodig is.

Aanmeldformulier aanvraag cluster 2

Informatie

Het stroomschema heeft als doel om alle betrokkenen rondom een leerling, waarbij een auditieve en / of een communicatieve beperking is vastgesteld of het vermoeden hiervan, te informeren en op overzichtelijke wijze in beeld te brengen.

> Klik door naar de brochures van Siméa
> Bezoek de websites van VierTaal en Siméa voor meer informatie en handreikingen over cluster 2