Aantal leerlingen voor Almeers Talentenlab voor 1 februari 2018 doorgeven

Aantal leerlingen voor Almeers Talentenlab voor 1 februari 2018 doorgeven

De aanmeldingsprocedure voor het Almeers Talentenlab is weer van start gegaan. Alle stappen nog even op een rijtje:

Stap 1
We vragen aan de scholen om het aantal leerlingen aan te geven waarvoor een aanmelding voor het Talentenlab zinvol is, gezien de ondersteuningsvraag van de leerling. Dit kan tot 01-02-2018.
Naar aanleiding van deze aanmeldingen maakt het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere een verdeling van het aantal beschikbare plaatsen over de scholen. Bij het melden van het aantal leerlingen gaat het om het totale aantal leerlingen van de school voor het Talentenlab. Dus ook de leerlingen die op dit moment aan het Almeers Talentenlab deelnemen en voor wie het wenselijk is om dit voort te zetten, moeten hierbij worden geteld.
Scholen krijgen voor 15-02-2018 het aantal leerlingen dat ze mogen plaatsen te horen.

Stap 2
Hierna starten de gesprekken met de eerste deskundige (psycholoog / orthopedagoog). De eerste deskundige bepaalt of een leerling toelaatbaar is. Het aanmelden van de leerlingen voor het Talentenlab bij Passend Onderwijs Almere kan tot 01-04-2018. De aanmelding vindt plaats door alle benodigde, compleet ingevulde formulieren te mailen naar: Talentenlab@passendonderwijs-almere.nl

Stap 3
Voor 1 juni krijgt de school bericht waar de leerlingen geplaatst zijn. Scholen geven dit door aan de ouders. De lessen beginnen altijd in de tweede week na de zomervakantie.

In de brochure, is de aanmeldprocedure uitgebreid beschreven.Terug