Overgang PO-VO 2017-2018

Overgang PO-VO 2017-2018 20 - 12 - 2017

Om tot een passend schooladvies te komen zijn een goede samenwerking tussen scholen, regionale afspraken en een zorgvuldige informatieoverdracht van groot belang.
Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven voorop staan.

Gezamenlijke inzet
Elke leerling op het juiste niveau in laten stromen in het voortgezet onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van PO en VO. Het schooladvies is een professionele inschatting door de betrokken medewerkers van het basisonderwijs. Het kunnen bieden van de juiste ondersteuning ligt vervolgens in handen van het VO.

Het uiteindelijke doel is dat de leerling op het VO onderwijs volgt op het niveau dat het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en ambities èn waarmee hij of zij de beste kansen krijgt voor een volwaardige en eigen plek in de maatschappij.

Inzicht voor de ouders
De procedure biedt handvatten om de ouders meer helderheid en inzicht te geven in de overwegingen en werkwijzen die horen bij het schooladvies en bij de mogelijke inschatting van de extra ondersteuning in het VO. Als de basisscholen hun ouders al bij het begin van het adviesproces betrekken geeft dat openheid en helderheid. Hierdoor kunnen school en ouders de inzichten en verwachtingen goed op elkaar afstemmen, met als resultaat voor elke leerling een passend schooladvies.

> klik verder naar het protocolTerug