Passen en meten

Het eerste Schooljaarverslag van Passend Onderwijs Almere
2014 - 2015

LW

Leeswijzer

Bekijk eerst de toelichting bij elk onderdeel en maak uw keuze.
Of klik in De activiteitenlijst, om meteen naar het bijbehorende gedeelte in het verslag te gaan.
Alles lezen?
Volg de nummering, dat is de ideale volgorde.
Nog meer weten?
Volg de links in de verslagtekst naar andere plekken op deze website.
1

Voorwoord

Een woord vooraf door Ruud Pet.
2

Handig om te weten

Even kennismaken? Wat is passend onderwijs en wat doet Passend Onderwijs Almere.
3

Zonder doel kun je niet scoren

Welke doelen streven we ook weer na als Passend Onderwijs Almere?
4

Pedagogisch klimaat

Ook een pedagogisch klimaat kan ijzig koud of tropisch heet zijn. Klimaatcontrole is helemaal zo gek nog niet.
5

HandelingsGericht Werken

Goed onderwijs werkt volgens HGW. We ondersteunden zowel po als vo daarbij.
6

Jeugdhulp

Een hoofdstuk Jeugdhulp in het jaarverslag van een onderwijsinstelling? Precies.
7

Successtory’s bij De Triangel

Eén kind, één plan werkt wel degelijk.
8

Naar zelfvoorzienendheid

Alle Almeerse kinderen willen we liefst in Almere passend onderwijs bieden. Wordt aan gewerkt.
9

VierTaal

Vier organisaties in Nederland hebben de expertise die voor kinderen met een tos (taalontwikkelingsstoornis) nodig is.
Voor Almere is dat VierTaal.
10

De motoren van Passend Onderwijs Almere

Als het managementsoverleg de motor is van Passend Onderwijs Almere, dan hebben we er drie.
11

Orthotheek

Passend Onderwijs Almere beschikt over een specialistische bibliotheek.
12

De praktijk van de zorgplicht

Scholen hebben nu zorgplicht en onderwijsarrangementen.
13

De afdeling Toeleiding

De afdeling Toeleiding vervult een cruciale rol. En praat daarin mét in plaats van óver leerling, ouders en school.
FP
FV
M
C
F

Feedback

Op- of aanmerkingen?
A

Afkortingen

Lijst met veelgebruikte afkortingen en wat ze betekenen.