Beleidsdocumenten

Jaarverslagen 2018

Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere (SLA-PO) vormt het samenwerkingsverband PO (SWV-PO) zoals bedoeld in de wet Passend Onderwijs. Het SWV-PO werkt nauw samen met de schoolþesturen als het gaat om het inrichten van de extra ondersteuning. Bovendien werkt het samenwerkingsverband samen met de gemeente en de maatschappelijke partners aan een gemeenschappelijk en dekkend onderwijs-zorgaanbod.

> Klik verder naar het jaarverslag SLA-PO (pdf)

> Publieksversie jaarverslag SLA-PO (pdf)

Vanaf 2001 hebben de deelnemende schoolbesturen de krachten gebundeld in de Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs (SLA-VO). De stichting vormt het samenwerkingsverband VO (SWV-VO) zoals bedoeld in de wet Passend Onderwijs en werkt samen met ketenpartners aan een gemeenschappelijk en dekkend onderwijs-zorgaanbod.
> Klik verder naar het jaarverslag SLA-VO (pdf)

>Publieksversie jaarverslag SLA-VO (pdf)

De jaarverslagen 2018 van Stichting Almere Speciaal en het Taalcentrum
Klik verder naar het jaarverslag Stichting Almere Speciaal (pdf)
Klik verder naar het jaarverslag Taalcentrum Almere (pdf)

Jaarverslagen 2017

Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere (SLA-PO) vormt het samenwerkingsverband PO (SWV-PO) zoals bedoeld in de wet Passend Onderwijs. Het SWV-PO werkt nauw samen met de schoolþesturen als het gaat om het inrichten van de extra ondersteuning. Bovendien werkt het samenwerkingsverband samen met de gemeente en de maatschappelijke partners aan een gemeenschappelijk en dekkend onderwijs-zorgaanbod.
> Klik verder naar het jaarverslag SLA-PO (pdf)

Vanaf 2001 hebben de deelnemende schoolbesturen de krachten gebundeld in de Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs (SLA-VO). De stichting vormt het samenwerkingsverband VO (SWV-VO) zoals bedoeld in de wet Passend Onderwijs en werkt samen met ketenpartners aan een gemeenschappelijk en dekkend onderwijs-zorgaanbod.
> Klik verder naar het jaarverslag SLA-VO (pdf)

De jaarverslagen 2017 van Stichting Almere Speciaal en het Taalcentrum
> Klik verder naar het jaarverslag Stichting Almere Speciaal (pdf)
> Klik verder naar het jaarverslag Taalcentrum Almere (pdf)


Jaarverslagen 2016
 

> Klik verder naar het jaarverslag 2016:SLA-PO (pdf)
> Bekijk de: Infographic SLA-PO

 

> Klik verder naar het jaarverslag 2016: SLA-VO (pdf)
> Bekijk de: Infographic SLA-VO

De jaarverslagen 2016 van Stichting Almere Speciaal en het Taalcentrum

> Stichting Almere Speciaal
> Taalcentrum Almere


Jaarverslagen 2015

SLA-PO
SLA-VO
Stichting Almere Speciaal
Taalcentrum Almere


Jaarverslag 2014-2015


Ondersteuningsplannen

Ieder samenwerkingsverband schrijft verplicht een ondersteuningsplan voor een periode van vier jaar (2014-2018). Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de onderwijsbesturen en de ondersteuningsplanraad besproken. 
Primair Onderwijs (2018-2022)
Voortgezet Onderwijs (2018-2022)


Organigrammen

> Klik voor het organigram van POA
Klik voor het organigram van de scholen


Overig

De Coöperatie Uitvoeringsorganisatie Passend Onderwijs Almere heeft, in het kader van haar wettelijke opdracht, een ondersteuningsplan opgesteld. Daarin wordt onder andere aangegeven dat het beleid met betrekking tot passend onderwijs halverwege de eerste planperiode (2014-2018) dient te worden geëvalueerd. Het onderzoek is, in opdracht van de schoolbesturen, uitgevoerd door BMC in het laatste kwartaal van het schooljaar 2015-2016.
> Klik hier voor de samenvatting van de evaluatie
Aanbeveling 11 betreft monitoring van de opbrengsten van de implementatie van passend onderwijs op stedelijk-, wijk-, bestuur- en schoolniveau
> Klik hier voor de uitwerking van aanbeveling 11
Om passend onderwijs, jeugdhulp en zaken als leerlingenvervoer en leerplicht ook bestuurlijk goed op elkaar aan te laten sluiten, hebben wij OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) gevoerd met de gemeente Almere.
> Klik verder naar het convenant afsprakenkader (OOGO) passend onderwijs