Corona en ongelijkheid

Corona en ongelijkheid
Hetty Vlug schreef een blog over de ongelijkheid die de corona-crisis met zich meebrengt voor kinderen. lees verder

Een gymleraar voor Darryl

Een gymleraar voor Darryl
OPDC-Almere leerling Darryl sprak met Hetty Vlug over het belang van een gymdocent op OPDC-Almere. lees verder

Maatschappelijke diensttijd

Maatschappelijke diensttijd
Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat beroepen in de publieke sector niet vooral worden geassocieerd met hoge werkdruk en administratieve lasten? Een pleidooi voor maatschappelijke diensttijd. lees verder

Lerarentekort noopt tot fundamenteel nadenken

Lerarentekort noopt tot fundamenteel nadenken
Om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, is het belangrijk dat er geld bijkomt. Maar dat is niet het enige. Daarnaast moet er weer fundamenteel nagedacht worden over het beroep van leraar én komen delen van oplossingen soms van onverwachte kanten zoals de maatschappelijke dienstplicht of werven bij andere mbo- en hbo-richtingen die momenteel een mager beroepsperspectief hebben. lees verder

Stille thuiszitters

Stille thuiszitters
Een van de meest wrange kwesties waar het onderwijs mee worstelt is het probleem van de zogenaamde thuiszitters. De kinderen die thuis op de bank of achter hun smartphone zitten en geen plek weten te vinden in het reguliere of speciaal onderwijs. Het zijn er ook niet weinig, het gaat om tussen de 4000 en 5000 leerplichtige kinderen die langer dan drie maanden geen onderwijs volgden. Over hun afwezigheid is in politiek opzicht veel te doen. En begrijpelijk: want elk kind dat geen gebruik kan maken van het recht op onderwijs is er een te veel. lees verder

Veelstemmig koor

Veelstemmig koor
Vijf jaar geleden werd de Wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het wordt nu dus tijd om de balans op te maken, zo is het ook in de politiek en met het onderwijsveld afgesproken. Er lopen meerdere evaluatie-onderzoeken en tegen de zomer van 2020 moeten er spijkers met koppen worden geslagen. Hoe gaan we verder met het passend onderwijs? lees verder

Een op tien

Een op tien
Als je de statistieken moet geloven gaat het niet goed met het Nederlandse volk. Flink wat Nederlanders krijgen te maken met psychische aandoeningen, scheidingen en financiële problemen. Dat heeft natuurlijk invloed op het leven van kinderen, en op hun schoolprestaties. Als je de cijfers extrapoleert dan mag je verwachten dat één op de tien kinderen stevige problemen ondervindt tijdens hun schoolcarrière, toch komt daar maar een relatief klein deel terecht in het speciaal onderwijs. Hoe dat komt lees je in mijn post-vakantieblog. lees verder

Voortgangsbrief 13; een genuanceerd beeld

Voortgangsbrief 13; een genuanceerd beeld
Er is veel te doen over passend onderwijs. Van werkdruk en lerarentekort tot politieke verontwaardiging over reserves van samenwerkingsverbanden. Minister Slob kwam 19 juni met een Kamerbrief waarin hij Passend Onderwijs evalueert. Directeur-Bestuurder Hetty Vlug van Passend Onderwijs Almere reageert. lees verder

De kring groter maken

De kring groter maken
Hetty Vlug stelt deze maand in haar blog dat kinderen met ingewikkelde problematiek het best worden geholpen door samen het netwerk te vergroten en verder te kijken dan de voor de hand liggende contactpersoon. lees verder

Lakmoesproef

Lakmoesproef
Een blog n.a.v. de onderwijsspecial in De Groene Amsterdammer. lees verder

Lessen uit de geschiedenis van het speciaal onderwijs

Lessen uit de geschiedenis van het speciaal onderwijs
De blog van Hetty Vlug deze keer over wat we kunnen leren van 50 jaar onderwijs geschiedenis. De plannen zijn steeds goed, de praktijk blijkt weerbarstig. lees verder

Pedagogische samenwerking

Pedagogische samenwerking
Hetty Vlug schrijft haar blog deze maand n.a.v. de conferentie op 27 februari 2019. De conferentie ging over de vraag: hoe stellen we leerkrachten in staat om kinderen stuk voor stuk passend onderwijs te bieden? En hoe werken professionals van verschillende disciplines samen als kinderen om extra aandacht en interventies vragen? lees verder

Achter de voordeur

Achter de voordeur
Een blog nav het boek "Achter de voordeur. Vijf jaar meekijken bij gedwongen opvoedondersteuning aan een Rotterdams gezin" door Marijke Nijboer. Hoe allerhande professionals omgaan met wat in vaktermen aan wordt geduid als een multiprobleemgezin. lees verder

Alle hens aan dek

Alle hens aan dek
De blog van Hetty Vlug deze keer met de suggestie de andere kant op te kijken. Niet om om te kijken, maar om op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden. lees verder

Succes voor het Almeerse model?

Succes voor het Almeerse model?
Beter kijken, goed luisteren en doen wat nodig is. Dat ene zinnetje op pagina 5 vormt misschien wel de kern van het vorige week verschenen advies Mét andere ogen, dat een impuls wil geven aan ‘versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd’. Hetty Vlug wijdt haar blog deze maand aan het adviesrapport "Mét andere ogen" van kwartiermaker René Peeters. lees verder

Is het passend onderwijs mislukt?

Is het passend onderwijs mislukt?
Een overweldigende meerderheid van de leerkrachten in het basisonderwijs is niet tevreden met de wijze waarop de Wet passend onderwijs uitpakt. DUO heeft recent onderzoek gedaan waarin 1000 leerkrachten bevraagd zijn over hun ervaringen.  In de blog waarom we niet alleen A en B moeten zeggen, maar ook C en D. lees verder

Eén huishouden, één plan, één professional - ook voor school!

Eén huishouden, één plan, één professional - ook voor school!
In het sociale domein is het al een jaar of tien een mantra: ‘een huishouden, een plan, een professional’. De formule werd voor het eerst uitgesproken door de bedenkers van frontlijnteams in Leeuwarden en Enschede, en vervolgens heeft het parool zich een weg gebaand naar alle beleidsnota’s en reorganisaties die als gevolg van de drie Grote Decentralisaties (jeugd, zorg en werk) onze verzorgingsstaat hebben opgeschud. Sindsdien wordt overal in het land gewerkt met generalistische wijkteams, die integraal moeten werken. lees verder

Een nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar
Elk jaar is belangrijk, maar het belangrijkste is toch altijd het jaar dat eraan staat te komen. lees verder

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid
Uitgestorven liedje: Vakantie, vakantie. Boeken in het vuur Meester aan ’t touwtje. Schooltje staat te huur lees verder

Passend Onderwijs & thuiszitters

Passend Onderwijs & thuiszitters
Het Passend Onderwijs werkt van geen kanten. Hoe de journaalredactie erop kwam zal wel altijd een raadsel blijven, maar op zondag 27 mei opende het acht uur journaal met dit verontrustende nieuws. lees verder

Aandacht en tijd

Aandacht en tijd
Op 18 mei 2018 promoveerde de ontwikkelingspsycholoog Inge Zweers in Utrecht op een proefschrift over leerlingen met gedragsproblemen en de vraag waar zij nu het beste tot hun recht komen. Is dat in het reguliere en dus inclusieve onderwijs of zijn ze toch beter af in het speciaal onderwijs? Dat is precies de vraag waarmee dagelijks op veel scholen wordt geworsteld. lees verder

Even geen tijd

Even geen tijd
Toen ik na de zomervakantie van 2017 mijn eerste blog schreef, had ik mij voorgenomen om ongeveer om de drie weken een blog te schrijven. Dat is best ambitieus, zeiden collega’s die kennelijk eerder bestuurders hadden meegemaakt waarbij de harde realiteit van alledag weinig overliet van hun goede voornemens. Ik trok mij daar niets van, en tot begin van 2018 hield ik mij vrij redelijk aan het driewekelijkse schema. lees verder

Ondersteuningsplan 2018-2022

Ondersteuningsplan 2018-2022
Het was de dag van de storm. Met de daarbij horende vrees dat de opkomst wel eens sterk zou kunnen teruglopen. Vanaf vijf uur ’s middags hadden we iedereen in Almere die iets had uit te staan met (passend) onderwijs uitgenodigd om met ons de aftrap te doen van het proces dat moet leiden tot het vaststellen van een nieuw Ondersteuningsplan 2018-2022. lees verder

Halve eeuw passend onderwijs

Halve eeuw passend onderwijs
Als een blok gevallen voor het boek van Mariel Cordang. Waarin zij haar ervaringen en verhalen deelt van een halve eeuw werken in en met het regulier, speciaal en passend onderwijs. lees verder

Staken voor een algemeen belang

Staken voor een algemeen belang
Het allergrootste probleem waarmee de publieke sector in Nederland in de toekomst te kampen krijgt is het krijgen van goed personeel. En dan vooral personeel dat het handwerk doet, dus dagelijks met mensen in de weer is om onderwijs te geven of zorg te verlenen. De kwaliteit van deze vormen van publieke dienstverlening valt of staat met het enthousiasme, de professionaliteit en de hartstocht waarmee deze ‘frontlijnwerkers’ hun werk doen. lees verder

Leren van Schotland

Leren van Schotland
Schotland is in. Tenminste in onderwijskringen. De studiereizen naar het hoge noorden van het Verenigd Koninkrijk lijken elkaar snel op te volgen. lees verder

Leraar van het jaar SO

Leraar van het jaar SO
We stonden er allemaal, maandag 16 oktober, voor de entree van de Aventurijn. Collega-leerkrachten, leerlingen en een enkele ouder. We waren vrolijk opgewonden, en vooral ook trots. De collega’s hadden de rode loper uitgelegd, waar we ons verwachtingsvol langs hadden opgesteld. lees verder

Flexibiliteit als tweede natuur

Flexibiliteit als tweede natuur
Het eerste wat ik wilde doen toen ik aantrad als bestuurder van het passend en speciaal onderwijs in Almere was zoveel mogelijk stedelijke voorzieningen (de scholen van het samenwerkingsverband) bezoeken. Ik ben meer dan 15 jaar ambtenaar geweest bij de gemeente Amsterdam en daar heb ik gezien dat er heel gemakkelijk over professionele praktijken kan worden gesproken zonder dat de mensen aan de vergadertafel enig zicht hebben over wat er precies gebeurt. Ze weten niet hoe het ruikt, hoe de gebouwen eruitzien, hoe de mensen koffiedrinken en over hun werk praten. Ze kennen het werk als beleidsveld, ze kennen de registratiecijfers, de kostenplaatjes, de beleidsdoelstellingen. Ze hebben, kortom, voldoende stof tot praten, maar eigenlijk weten ze niet precies waar ze het over hebben. lees verder

Ga jij in Almere werken?

Ga jij in Almere werken?
Ik zie nog de verbazing op het gezicht van een van mijn beste vriendinnen. Ze kon het niet geloven. Wie voor een baan in Almere een werkkring in Amsterdam opgeeft, moet wel een steekje los hebben. Zo’n besluit staat in de ogen van velen, mijn vriendin is bepaald niet uitzonderlijk, voor een vorm van zelfgekozen degradatie. In Almere wil je, zo kan je de dominante opinie van weldenkende Randstedelingen kort samenvatten, ‘nog niet dood gevonden worden’. lees verder