Binnen 3 weken stond de minister op de stoep

Binnen 3 weken stond de minister op de stoep 04 - 10 - 2018

Je wordt leraar van het jaar en wat gebeurt er dan? Christa vertelt.

“Ja, wat gebeurt er dan. Je krijgt uitnodigingen voor gesprekken en presentaties, je wordt deel van de club leraren van het jaar. Zo ben ik op verschillende plekken geweest en heb verschillende mensen op bezoek gehad.” Minister Slob kwam in november al bij Christa op bezoek. Hij gaf direct aan niet met directie en bestuur om tafel te willen zitten, maar vooral benieuwd te zijn naar het verhaal van Christa. De oud-leraar maatschappijleer zei van te voren niets met bewegingsonderwijs te hebben. Maar eenmaal in de gymzaal deed hij vrolijk met de les aan Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen mee. Na de les vertelt Slob over zijn zus die in een rolstoel zit. “Als zij dit had gehad, dat zou geweldig zijn geweest!” Waarop Christa kon aangeven hoe belangrijk bewegingsonderwijs is. Slob benoemt dit ook vaak in zijn gesprekken over werkdrukvermindering in het land. Over het kunnen inzetten van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Is dit dan iets dat Christa al heeft bereikt?
“Al is het maar de rimpel die de zee in beweging zet.”

Ook Rinda den Besten van de PO-Raad heeft een bezoek van bijna 2 uur aan Christa gebracht. Ze kwam echt voor het gesprek met Christa. Een gesprek o.a. over de ontvlechting van het vo en vso natuurlijk over het belang bewegingsonderwijs. 

En Christa ging en gaat het land in. Ze bezocht al dan niet samen met de andere leraren van het jaar 2017 veel landelijke instanties. Zo is ze aanwezig geweest bij de ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), waren er bezoeken aan de Onderwijsraad, de Sportraad en Kennisnet. Ook heeft Christa een dag, met een gevuld programma, meegedraaid op het Ministerie van OCenW. Verschillende collega’s van het Ministerie gingen het gesprek met Christa en Tjeerd (de leraar van het jaar PO) aan. Over passend onderwijs, over het lerarentekort, over bewegingsonderwijs. Er zijn veel vragen aan en er is veel interesse voor de ervaringen uit het werkveld. Stuk voor stuk bijzondere ontmoetingen waar Christa haar verhaal over het speciaal onderwijs voor het voetlicht heeft kunnen brengen. Want ze is natuurlijk leraar van het jaar 2017 speciaal onderwijs. 

Christa was als leraar van het jaar één dag in de week ambassadeur. Wat doe je op dat soort dagen, anders dan instanties bezoeken en gesprekken voeren? Zo heeft Christa presentaties gegeven op de ALO, de PABO in Gouda, NRO, zo’n 20 instellingen door het land. Waar de reacties uit de zaal verrassend waren.

Plezier in bewegen

Haar passie is bewegingsonderwijs, dus de boodschap van Christa is helder. Ze wil graag duidelijk maken hoe belangrijk bewegen voor elk kind is. In haar presentatie stelt ze de onderzoeken die er zijn scherp. "Hoeveel zit een kind per dag? 3-4 uur per dag? Nee, dat is echt meer, veel meer." Met zo’n verhaal zet je de mensen wel aan het denken. Zo hoop je dat ze het nut van bewegingsonderwijs gaan inzien. Dat wordt wel gezien, maar het daadwerkelijk vastleggen van uren bewegingsonderwijs laat nog op zich wachten.

Op 10 september is het onderzoeksrapport “Plezier in bewegen” door de Nederlandse Sportraad gepresenteerd. Hierin wordt geadviseerd leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Meer dus dan de twee keer een half uur per dag die nu gemiddeld aan bewegingsonderwijs wordt besteed. En dan gaat het om betekenisvol bewegen, motorisch verbeteren en plezier hebben in bewegen.

De vrijheid van onderwijs, daar wil men niet aan tornen. Rekenen wordt op iedere school gegeven, taal is ook vast onderdeel van het lesprogramma, maar het bewegingsonderwijs is door scholen vrijer in te vullen en staat soms op een lager plan.

Alle leraren van het jaar komen om de drie maanden bij elkaar. In voorgaande jaren heeft de groep veel voor startende collega’s kunnen doen. Recent zijn ze bij Alexander Rinnooy Kan geweest om te spreken over hoe leraren weer een stevige professionele beroepsgroep kan worden. Zijn advies wordt in een brede groep (MBO, VO, PO, SO uit alle regio’s van het land) gedeeld en de reacties worden meegenomen in zijn rapport over de verdere professionalisering van de beroepsgroep. Als leraar van het jaar mag Christa daarin spreekbuis zijn.

Christa is heel druk geweest met alle landelijke bijeenkomsten. Nu wordt het ook tijd om binnen Almere actief te worden. Natuurlijk de vakgroep bewegingsonderwijs, maar we denken aan een presentatie bij het Passend Onderwijs Almere onderwijsnetwerk. We houden u op de hoogte.

Leraar van het jaar zijn, houdt dat op?

“Leraar van het jaar zijn is een eer, een kroon op je werk. Je mag ambassadeur zijn voor je vak en voor het speciaal onderwijs.” De titel is blijvend, je blijft leraar van het jaar en je blijft ambassadeur, in Christa’s geval ambassadeur voor het speciaal onderwijs. 

De aanvragen voor presentaties blijven nog komen. Binnenkort gaat ze op uitnodiging naar het festival van het LerarenOntwikkelFonds (LOF)

Gelukkig zijn dit soort activiteiten over het jaar te verspreiden, zodat niet alles in één keer komt en er tijd over blijft voor de gymlessen.

Sportimpuls

Het is een succesjaar. Los van leraar van het jaar is er ook de toekenning van de subsidie voor sportimpuls. Wat is dat en wat zijn de plannen? Christa vertelt dat er al heel veel G-sport in Almere is, maar voor Ernstig Meervoudig Beperkten is er nog niets geregeld. Dat willen ze gaan doen met de subsidie van Sportimpuls. In samenwerking met de Schoor is de subsidie aangevraagd. De subsidie betreft een aanzienlijk bedrag wat ingezet gaat worden voor deze doelgroep. Er komen 4 lesuren per week waarin sport gegeven wordt aan kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking. Het wordt echt een vereniging met een aanbod waar 24 kinderen aangepast kunnen sporten. 

Kneden en masseren

Het uitdragen van haar boodschap en dan met name recht doen aan de belangen van betrokken instanties, dat is wat Christa nog beter heeft geleerd. Zonder arrogant te zijn. Maar je moet wel daar waar het gebeurt vooraan staan. Dan word je gezien en gehoord. Voorop staat dat je dat vanuit betrokkenheid doet. Het gaat erom dat die kinderen bv. een zwemdiploma halen, een naschools sportaanbod hebben. Daar is geld voor nodig en dat is waarvoor Christa haar energie inzet.

Bijzonder?

Natuurlijk is het bijzonder dat er een bepaald aanzien is. Je komt om speciale plaatsen, spreekt belangrijke personen. Maar het meest bijzonder dat je gedragen wordt door de hele school. “Zaterdag word je leerkracht van het jaar, zijn je collega’s die meegekomen zijn aan het huilen zelf ben je alleen maar blij. Maar de tranen van het ontvangstcomité op school (collega’s en kinderen op het plein) waren wel heel bijzonder”. “Hier doe je het voor.”

Blij worden van bewegen, dat is het devies!Terug