Interview: Caroline Bink

Interview: Caroline Bink 09 - 09 - 2019

Caroline Bink heeft afgelopen schooljaar als interim intern begeleider basisschool het Meesterwerk in Almere geholpen het inspectie-oordeel van ‘zwak’ naar voldoende te krijgen. Hierbij heeft ze veel gehad aan de expertise van Passend Onderwijs Almere.

Hoe veelzijdig het werk van Caroline Bink is, blijkt aan het begin van het gesprek als de telefoon gaat: de dierenwinkel om de hoek belt dat een kind haar rapport daar vergeten is. Caroline belt snel de moeder om te zorgen dat het rapport weer op de goede plek terechtkomt. Ze zit in de laatste weken van het jaar waarin ze op zzp-basis als IB’er basisschool het Meesterwerk naar een voldoende van de inspectie hielp. ‘De school is inmiddels niet meer zwak. ‘Het was spannend, maar we hebben het gered als team. Dit was een fantastisch resultaat voor iedereen, van inspectie tot ouders, én natuurlijk voor de kinderen. In dit traject hebben we dus ook Passend Onderwijs Almere kunnen inzetten, en daar ben ik heel enthousiast over’.

Over welke aspecten van Passend Onderwijs Almere ben je enthousiast?

‘Ik ken Passend Onderwijs en de Samenwerkingsverbanden op verschillende plekken, bijvoorbeeld ook in Amsterdam en de Haarlemmermeer. Iedereen geeft er zijn eigen aanvulling aan. In Almere heb ik gemerkt dat er  wordt gewerkt op de scholen zelf en dat er veel expertise wordt ingezet.

Bij het Meesterwerk kreeg ik al snel te maken met Gerdien van Holst die begeleider onderwijs is. Met haar expertise in rekenen heeft ze lesbezoeken gedaan en leerkrachten gecoached. Ook hebben we haar kunnen inzetten tijdens een studiedag over de verlengde instructie van het rekenonderwijs bij de rekenmethode. Dit werkte echt super. We hebben met elkaar kunnen onderzoeken hoe we de rekenmethode optimaal kunnen gebruiken.

Daarnaast hebben we schoolpsycholoog Fenna Smit kunnen inzetten. Er was de afgelopen jaren veel wisseling van IB’ers geweest. Van veel kinderen wisten we niet zeker wat  hun leercapaciteit was. Bij mindere resultaten van leerlingen was het niet altijd duidelijk of dit te wijten was aan het onderwijs of dat het kind al op zijn of haar beste kunnen presteerde. Fenna heeft in korte tijd intensief kunnen ondersteunen om de leerlingbehoefte in kaart te brengen. Dat gaf enorm veel inzicht.

Daarnaast zijn Fenna en Gerdien bij gesprekken met het ondersteuningsteam geweest. Dan zaten we een aantal keer per jaar om tafel met de jeugdarts en schoolmaatschappelijk werk. Passend Onderwijs werkt in Almere echt met korte lijnen.  Dankzij de expertise van Passend Onderwijs kon het verbetertraject echt lopen als een trein. En nu het beter gaat, zijn we  weer aan het afbouwen en moeten we zorgen dat we de kwaliteit borgen’.

Waar denk je dat het Meesterwerk het meest gegroeid is afgelopen jaar?

'We hebben een duidelijke structuur ontwikkeld in de manier van lesgeven.  We maken gebruik van het DIM-model, het directie-instructie model. We kijken naar zowel kinderen die aan de onderkant iets nodig hebben, als naar kinderen die aan de bovenkant uitgedaagd moeten worden en differentiëren in die drie groepen. Daar heb ik zelf ook nieuwe formulieren voor ingebracht: ’Actie op Maat’. We maken gebruik van een onderwijsassistent die dit jaar  nieuw is aangenomen. Zij helpt de leerkrachten door met leerlingen te werken die iets anders nodig hebben. Aan de bovenkant zorgen we dat kinderen meer uitdaging krijgen, verdieping of verrijking.

Daarnaast hebben we veel gewerkt aan de analyses. We hebben de methodes goed uitgeplozen en daar gezamenlijk een werkwijze over afgesproken. Een van de taken voor mij – niet altijd de leukste – was om te controleren of docenten dit ook toepasten. Checken en elkaar durven aanspreken blijft belangrijk om een werkwijze te borgen. Onderling samenwerken blijft de kern!' 

Wat vind jij het leukst aan je werk?

'Dat het zo divers is. Soms is het heel ad hoc en kom je niet toe aan wat je gepland had, maar dat maakt het ook uitdagend. Aan het begin van het jaar had ik soms een verdrietige  of boze moeder voor de deur.  Die hadden het idee dat hun kind niet was gezien.  Er was  veel wisseling van IB’ers geweest en dat zorgt voor onrust. Die ouders hebben dan voorrang. Wanneer je dan samen met een directeur en een team aan het vertrouwen kan werken, dan is dat mooi.

Het was heerlijk om naar een doel te werken, de samenwerking met de directeur en de leerkrachten was heel fijn. De lesbezoeken die ik samen deed met Gerdien van POA en Dwight de directeur hebben gewerkt.  Iedereen kreeg vier lesbezoeken per jaar. Nu het beter gaat, gaan we daar ook zeker mee door.'

Waar liggen nog uitdagingen?

'Ik mis soms creativiteit. Ik kom zelf uit het Montessorionderwijs. Hier werken ze volgens de methode van het reken- of taalboek, dit was als houvast  wel nodig om de basis op orde te krijgen. Soms kun je ook binnen een methode creativiteit tonen. Ik zie graag een duidelijk concept op een school. Wij zijn hier regulier-openbaar, maar hebben voor volgend jaar een focus voor meer muziek op school. Dat kun je ook goed verbinden met andere aspecten zoals taal, zingen, spelen. Daar wordt wel een keuze voor gemaakt.'

Heb je nog tips voor het samenwerkingsverband?

Blijf kijken naar specialismes en in te zetten expertise van Passend Onderwijs. Als de korte lijn behouden kan blijven, is dat fantastisch!Terug