Kamerbrief zorg en onderwijs

Kamerbrief zorg en onderwijs 27 - 11 - 2018

Combinatie van zorg en onderwijs wordt beter geregeld als het aan de ministeries van Onderwijs en VWS ligt.

De combinatie van zorg en onderwijs dient voor de kinderen met een (grote) ondersteunings-behoefte als gevolg van cognitieve beperkingen, medische of psychische problemen, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal emotionele ontwikkeling beter geregeld te worden. Dit voornemen staat centraal in de gezamenlijke kamerbrief van ministers Slob en de Jonge van 23 november 2018.

Gebaseerd op een vijftal aangegeven aandachts/knelpunten komen beide ministeries tot tien maatregelen.
Als knelpunten worden de volgende beschreven:

Op basis van deze knelpunten zijn tien maatregelen geformuleerd die in samenhang bijdragen aan de oplossingen:

Op een aantal van deze terreinen zijn binnen de coöperatie Passend Onderwijs Almere samen met de gemeente, JGZ en jeugdhulp-partners al stappen gezet. Voorbeelden zijn de doorzettingsmacht jeugdwet bij de brandpuntfunctionaris, het actieplan thuiszitters, de onderwijs-jeugdhulparrangementen binnen de stedelijke voorzieningen die belast zijn met de uitvoering van de extra ondersteuning. Daarnaast biedt de brief kansen voor o.a. verdere ontwikkeling van arrangementen waarbij jeugdhulp voorliggend is. Het advies van de kwartiermaker zal daarin een rol van betekenis spelen.Terug