Netwerkbijeenkomst Annapark 13 juni

Netwerkbijeenkomst Annapark 13 juni 13 - 06 - 2019

De dagvoorzitter begint de ochtend met de volgende constatering: zoals altijd leeft er bij iedereen het gevoel dat er een stukje jaar te kort is. De ochtend begint met een anekdote uit het boek ‘niet normaal’ van Jos van der Lans: toen Thomas Edison zes jaar oud was kreeg hij een brief van de juf mee met de mededeling dat alleen zijn moeder die mocht openmaken. Zijn moeder las de brief aan hem voor: ‘uw zoon is een genie. Deze school is te klein voor hem. De school kan hem niet verder onderwijzen, onderwijs uw zoon vanaf huis.' Zijn moeder deed dit en Edison werd de beroemde uitvinder van onder andere de gloeilamp. Nadat zijn moeder gestorven was, vond Edison de oorspronkelijke brief. Hierin stond: ‘uw zoon is verstandelijk gehandicapt. De school kan hem niet langer onderwijzen, onderwijs hem zelf.' Dit voorbeeld onderschrijft wat een goede en gedreven moeder kan bewegen. Stimulerende woorden kunnen de toekomst van iemand bepalen.

In de zaal zitten onder andere veel intern begeleiders van het PO, een aantal intern begeleiders van het VO, medewerkers van het samenwerkingsverband, gemeente Almere, en jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.

De netwerkbijeenkomst is opgedeeld in twee presentaties met een netwerkpauze ertussen waar maatschappelijke organisaties uit het Almeerse informatie delen over onder andere Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) en jeugdfonds sport en cultuur. Organisatie Humanitas heeft een oproep: zij organiseren kindervakantieweken voor kinderen die anders niet op vakantie gaan. Er zijn nog veel plekken over, meld kinderen van uw school dus aan!

Ouders redelijk tevreden

De eerste presentatie was van Pauline van Eck van onderzoeksbureau Oberon ging over de positie van ouders van passend onderwijs. Zij stelt dat over het algemeen ouders redelijk tevreden zijn. Een kwart van de ouders is minder tevreden over passend onderwijs, maar ook voor de wet passend onderwijs was 25 procent niet tevreden. De beoogde effecten voor ouders zijn onder andere passend aanbod, minder ‘labeling’ en meer maatwerk.

Landelijk zeggen ouders tevreden te zijn over de flexibiliteit van passend onderwijs. Er is veel mogelijk. Ook zeggen zij minder last te hebben van bureaucratie. Een nadeel van passend onderwijs vinden ze dat er vaak onduidelijkheid is over de verschillende mogelijkheden. Ook voelen zij zich soms kwetsbaar in relatie tot de school en de extra ondersteuning.

Conclusie van Van Eck is dat sommige beoogde effecten van passend onderwijs lastig met elkaar te combineren zijn. De doelstelling van maatwerk kan de doelstelling van duidelijkheid lastig maken.

>Powerpoint Pauline van Eck

DigiDoor

De tweede presentatie was van Karel Vogel over de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in Almere. Tijdens deze presentatie konden mensen in de zaal allerlei vragen hierover stellen. Er was veel interactie. De veranderingen in DigiDoor volgend jaar komen later volledig op de website te staan.

>Powerpoint Karel VogelTerug