Professionele tolken bij oudergesprekken

Professionele tolken bij oudergesprekken 11 - 09 - 2019

Professionele tolken bij oudergesprekken

 “Ik had laatst een oudergesprek met ouders van een leerling die geen Nederlands spraken. De tolk stond vast in de  file. Met handen en voeten kon ik min of meer uitdrukken wat ik wilde zeggen. Toen de tolk kwam, bleek dat mijn verhaal maar in zeer geringe mate was overgekomen. Door middel van de tolk was er een open en vrij gesprek mogelijk over en weer” ~ leerkracht

 Aanleiding: Bij ouders die niet of gebrekkig Nederlands spreken, ontstaan er bij oudergesprekken vaak communicatieproblemen. Officieel is het de taak van de ouder om een tolk te regelen, maar wanneer dit niet gebeurt, zit ook de leerkracht met een probleem. Daarnaast worden minderjarige kinderen vaak ingezet om te tolken. Dit legt grote druk en verantwoordelijkheid op deze kinderen.

 Een professionele tolk kan een oplossing zijn. Bureaus als ‘tolkentelefoon’ TVCN en Tolken Select bieden vertaaldiensten aan in vrijwel elk denkbare taal. Zij bieden vertaaldiensten op locatie, per telefoon en per video-gesprek.

 De kosten van een professionele vertaaldienst liggen ongeveer tussen de 75 en 120 euro per gesprek, zie bijlage 1 voor de verschillen in kosten tussen TVCN en Tolken Select. De goedkoopste optie is per telefoon, bij een tolk op locatie worden vaak ook een deel van de reistijd en reiskosten gevraagd.

 Scholen kunnen professionele tolkdiensten betalen uit arrangementsgelden. Meer over het gebruik van arrangementsgelden kunt u lezen op de website van Passend Onderwijs Almere.

> Zie de factsheet als pdf

> Bijlage 1: kosten TVCN en TolkenSelectTerug