Samenwerking ondersteuning bij langdurig zieke kinderen

Samenwerking ondersteuning bij langdurig zieke kinderen 20 - 06 - 2019

Met deze schema’s laten we zien wat er nodig is om deze doelgroep kinderen de ondersteuning te bieden waar zij recht op hebben om onderwijs te kunnen volgen. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om ze goed in beeld te krijgen! Hiervoor zijn verschillende routes mogelijk, afhankelijk van de problematiek en vraag. Hiervoor is een samenwerking tot stand gekomen in de personen van Richard Donker en Annemieke Pinxteren (LWOE), Imke van de Venne (OZL) en Passend Onderwijs Almere.
 
In verband met een landelijke pilot vanuit OZL om zicht en inzicht te krijgen in wat er in de verschillende regio’s gebeurt en wat werkt, is als eerste ons samenwerkingsverband geconsulteerd.
 
Het uiteindelijke inzicht en resultaat zal worden gedeeld, zodat we voor de toekomst de ondersteuning aan deze doelgroep verder kunnen aanscherpen en inrichten.
Op de foto de deelnemers en de beide stroomschema’s waarop de samenwerking is vastgelegd.
 
>Stroomschema epilepsie
>Stroomschema ernstige en/of langdurig zieke kinderen

Imke van de Venne            imke.vandevenne@ijsselgroep.nl
Richard Donker                 r.donker@lwoe.nl
Annemieke Pinxteren        a.pinxteren@lwoe.nl
 Terug