Vacatures OPR

Vacatures OPR 17 - 09 - 2019

De ondersteuningsplanraad (OPR) PO, het medezeggenschapsorgaan van Passend Onderwijs Almere in het primair onderwijs heeft aan het begin van dit schooljaar de volgende vacatures:

1 ouder regulier onderwijs

1 ouder speciaal onderwijs

1 personeelslid regulier onderwijs

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) VO, het medezeggenschapsorgaan van Passend Onderwijs Almere in het voortgezet onderwijs kent ook aan het begin van dit schooljaar enkele vacatures:

2 ouders regulier onderwijs

1 personeelslid speciaal onderwijs

1 leerling regulier onderwijs.

 

Meer informatie is te verkrijgen via opr-po@passendonderwijs-almere.nl of opr-vo@passendonderwijs-almere.nl.

 

De eerste OPR vergadering vindt dit schooljaar plaats op 26 september in het Nautiluscollege aan de Lierstraat. Aanvang 19.30 uur.

 

Alle informatie over de OPR is te raadplegen op:

https://www.passendonderwijs-almere.nl/over-passend-onderwijs/ondersteuningsplanraad/

Daar staat ook het OPR plan voor het schooljaar 2019-2020.Terug