Werkconferentie 27 februari

Werkconferentie 27 februari 07 - 02 - 2019

Deze bijeenkomst is om te inspireren - Passend onderwijs in een positief daglicht!

De werkconferentie biedt een ontmoetingsplaats waar kennis en ontwikkelingen worden benoemd, zodat duidelijk is hoe de samenwerking en verbindingen worden versterkt tussen onderwijs en jeugdhulp binnen Almere.  

Voor:
Directies en intern begeleiders PO, rectoren, teamleiders en zorgcoördinatoren VO, partners uit Sociaal Domein, jeugdhulp, gemeente Almere, OPR-leden, ouders, orthopedagogen, psychologen en begeleiders onderwijs

Programma:
08.30 uur: De kunst van samenwerken - welkom

09.00 uur: Lezing door Bert Wienen, onderwijswetenschapper en psycholoog. 
Bert doet onderzoek naar samenwerking onderwijs en jeugdhulp en zal zijn inzichten en dilemma’s in de Almeerse situatie met ons delen.

10.15 uur: Ervaringen van een moeder, Wil van Schendel.
Terugblikken op de schoolcarrière van haar zoon: zijn vragen, behoeften en successen.

Gevolgd door een gesprek met alle betrokken van toen die nu nog steeds vormgeven aan passend onderwijs in de praktijk, te weten Wil van Schendel, Hetty Wouda, Joke Besemer, Meindert Eijgenstein en Tanja de Vrueh.

11.00 uur: Uitwisseling en verdieping

11.30 uur: Afronden en reflectie

> Klik verder om aan te melden

Datum        : woensdag 27 februari 2019

Tijd             : van 08.30 - 12.30 uur

Doelgroep  : directies en intern begeleiders PO, rectoren, teamleiders en zorgcoördinatoren VO, partners uit Sociaal Domein, jeugdhulp, gemeente Almere, OPR-leden, ouders, orthopedagogen, psychologen en begeleiders onderwijs

Plaats         : KAF Almere, Esplanade 10 Almere StadTerug