Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij

Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij 10 - 12 - 2018

Wat heeft het kind nodig? Dat is de centrale vraag die aan dit advies ten grondslag ligt. Wat hiermee bedoeld wordt is dat het kind zich niet moet aanpassen aan wat het onderwijs (lees ook: kinderopvang) te bieden heeft, maar dat het onderwijs zich moet aanpassen aan de behoefte van het kind. 

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies 'Mét andere ogen' dat kwartiermaker René Peeters vandaag overhandigt aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd.

Leerkrachten in het regulier onderwijs houden kinderen met een ondersteuningsbehoefte te lang in de klas. Ouders en kinderen worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het duurt soms maanden voordat een kind ergens terecht kan omdat onduidelijk is of de gemeente, het samenwerkingsverband of de zorgverzekeraar moet betalen voor specifieke zorg in de klas. Er is geen passend aanbod voor thuiszitters.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp. Voor een groep van 23 landelijke organisaties* de aanleiding om deze urgente knelpunten samen op te oplossen. Zij noemen zichzelf de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd en vroegen René Peeters als kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd om hen te adviseren hoe ze die samenwerking beter van de grond kunnen krijgen.  

Top 3 belangrijkste adviezen

In zijn rapport 'Mét andere ogen' geeft de kwartiermaker adviezen, gebaseerd op bevindingen uit succesvolle regio’s. De belangrijkste drie:

> lees het rapport via de PO-Raad

> lees nav het rapport ook de blog van Hetty Vlug "Succes voor het Almeerse model?"Terug