Ondersteuningsplan PO 2018-2022

Klik hieronder verder naar het ondersteuningsplan primair onderwijs, de verschillende hoofdstukken en onze ambities.

Ondersteuningsplan 2018-2022 (pdf)

Hoofdstuk 1: terugblik op de resultaten van het Ondersteuningsplan PO 2014-2018
In de eerste planperiode 2014-2018 beoogde het Samenwerkingsverband PO een aantal doelen. Wat is er van deze doelen in de afgelopen planperiode gerealiseerd?
 

Hoofdstuk 2: visie en missie. Centraal staat een dekkend netwerk, het organiseren van maatschappelijk partnerschap.
In onze visie op passend onderwijs gaan wij voor het bevorderen van burgerschap door middel van onderwijs.

Onze missie is een zo dekkend en passend mogelijk aanbod aan alle Almeerse leerlingen in Almere.
Ambities bij hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3: sterke basisondersteuning in het regulier onderwijs
De mooiste plek om passend primair onderwijs te bieden is in de buurt, op de school in de wijk. Scholen richten zich op een sterke basisondersteuning en voorzien zoveel mogelijk in de behoeften van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Ambities bij hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4: extra ondersteuning in het regulier onderwijs, waar nodig
In principe wordt aan zoveel mogelijk leerlingen die dat nodig hebben ondersteuning op maat geboden. Daarvoor ontwikkelen we in gezamenlijkheid een dekkend aanbod. Soms is er meer ondersteuning nodig dan het regulier onderwijs kan bieden. Dan is extra ondersteuning binnen dit regulier onderwijs gewenst.
Ambities bij hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5: ondersteuning buiten het regulier, waar mogelijk tijdelijk
Wanneer leerlingen een ondersteuningsvraag hebben die het aanbod van extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs overstijgt, kan tijdelijke ondersteuning buiten het regulier onderwijs noodzakelijk zijn. Vanuit de onderwijsbehoeften én het geplande uitstroomperspectief bekijken school en ouders welke onderwijsvoorziening het beste past.
Ambities bij hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6: proces van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor leerlingen in een integrale aanpak centraal
Passend onderwijs begint met een sterke basis in het regulier onderwijs waar de leerkracht ertoe doet, het verschil maakt, met of zonder ondersteuning van andere professionals. Ondersteuning is in principe kortdurend en van voorbijgaande aard met als doel versterking van de eigen mogelijkheden. Het realiseren van doorgaande schoolloopbanen vergt vooruitzien: eventuele problemen zien aankomen en op tijd ondersteunen.
Ambities bij hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7: inrichting van de organisatie
Hoe is het Samenwerkingsverband ingericht en hoe is de governance geregeld?
Ambities bij hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8: financiële randvoorwaarden
Beschrijft de financieringssystematiek, inkomsten, uitgaven en de verdeling van de middelen.
Ambities bij hoofdstuk 8