Ondersteuningsplanraad primair onderwijs

Hieronder het overzicht van de gekozen leden van de ondersteuningsplanraad primair onderwijs.

Voorzitter: Juscha Koopmans
Ambtelijk secretaris: Marcel Kuipers

oudergeleding regulier onderwijs:
Jasper Bedaux

Petra Koeman

Natascha Calis

Juscha Koopmans

Robert Barendse

Rebecca Bakker

personeelsgeleding regulier onderwijs:
Trees Berkouwer

Ellen Admiraal

Jacqueline Vreuls

Marieke van 't Riet

Marjolein Antonysen

Debbie van Boven

oudergeleding speciaal onderwijs:
Linda Klerkx 

Vacature

personeelsgeleding speciaal onderwijs:
Claire van Dijk

Wilma van der Welle