Ondersteuningsplanraad primair onderwijs

Hieronder het overzicht van de gekozen leden van de ondersteuningsplanraad primair onderwijs.

Voorzitter: Juscha Koopmans
Ambtelijk secretaris: Marcel Kuipers

oudergeleding regulier onderwijs:
Jasper Bedaux
Petra Koeman
Natascha Calis
Juscha Koopmans
Robert Barendse 

vacature


personeelsgeleding regulier onderwijs:
Trees Berkouwer
Ellen Admiraal
Jacqueline Vreuls
Marieke van 't Riet
Marjolein Antonysen

Vacature


oudergeleding speciaal onderwijs:
Sohail Ahmed

Vacature


personeelsgeleding speciaal onderwijs:
Claire van Dijk
Wilma van der Welle