Ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs

Hieronder het overzicht van de gekozen leden van de ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs.

Voorzitter: Hanneke Broos
Ambtelijk secretaris: Marcel Kuipers

oudergeleding regulier onderwijs:
2 vacatures

personeelsgeleding regulier onderwijs:
Peter Fikkert
Anne Caroline Kotte 
Kirsten Klok
personeelsgeleding speciaal onderwijs:
Wendy de Vos
vacature
oudergeleding speciaal onderwijs:
Rene Wijbrandts
leerlinggeleding regulier onderwijs:
Nick van der Made
Vacature
leerlinggeleding speciaal onderwijs:
Casper Warnars