Ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs

Hieronder het overzicht van de gekozen leden van de ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs.

Technisch voorzitter en Ambtelijk secretaris: Marcel Kuipers

oudergeleding regulier onderwijs:
Steven Cairo 

Irma Leutscher

personeelsgeleding regulier onderwijs:
Peter Fikkert

Anne Caroline Kotte

Kirsten Klok

Caroline Haverkort

personeelsgeleding speciaal onderwijs:
Wendy de Vos

vacature

oudergeleding speciaal onderwijs:
Rene Wijbrandts

leerlinggeleding regulier onderwijs:

Nick van der Made

Vacature

leerlinggeleding speciaal onderwijs:

Casper Warnars