Ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs

Hieronder het overzicht van de gekozen leden van de ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs.

Voorzitter: Hanneke Broos
Ambtelijk secretaris: Marcel Kuipers

oudergeleding regulier onderwijs:
vacature
Jaap Boer
personeelsgeleding regulier onderwijs:
Peter Fikkert
Anne Caroline Kotte 
vacature
personeelsgeleding speciaal onderwijs:
Wendy de Vos
vacature
oudergeleding speciaal onderwijs:
Rene Wijbrandts
leerlinggeleding regulier onderwijs:
Mariama Cisse
Esmee Zoer
leerlinggeleding speciaal onderwijs:
Casper Warnars