Onderwijsnetwerk

Onderwijsnetwerk

Schooljaar 2019-2020

Het overkoepelende thema voor het Onderwijsnetwerk van dit schooljaar is:

Samenwerken in de praktijk

 

Uitnodiging ONW 1 

Onderwijs Netwerk Passend Onderwijs Almere

1e bijeenkomst 2019-2020 dinsdag 15 oktober 2019

9.00 – 12.00 (inloop vanaf 8.30)

Vergaderruimte AnnaPark

Sas van Gentlaan 12, Almere Stad

 

Thema

Leren van wetenschap en ervaringen uit de praktijk

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken over de relatie tussen onderwijs en zorg. Niet zelden blijven die onderzoeken op de plank liggen. Aan de andere kant zijn er talloze professionals in de praktijk die dagelijks problemen aanpakken waarvan ze de praktijk als geen ander kennen, maar de theorie erachter niet altijd. Bij deze bijeenkomst combineren we wetenschappelijke kennis met prikkelende praktische en maatschappelijke vraagstukken.

Voor de pauze: Nadenken over wat we aan het doen zijn – Dr. Bert Wienen

Dr. Bert Wienen is gepromoveerd op het proefschrift met de titel ‘Inclusive education. From individual to context’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook heeft hij zijn eigen adviesbureau waarin onderwijs, jeugdhulp, gemeenten, zorg en welzijn samenkomen en is hij Associate lector Lectoraat Jeugd, domein Gezondheid & Welzijn Hogeschool Windesheim

Hij onderzoekt onder andere de rol en betekenis van diagnoses binnen het onderwijs, wat factoren zijn voor een positief basisklimaat binnen scholen en vraagstukken rondom medicalisering van gedrag. Berts lezing is verdeeld over drie delen: het eerste deel zal gaan over medicaliseren en normaliseren. In het tweede deel snijdt hij de rol van relaties en thuiszitters aan en in het derde deel zal gaan over preventie en de manier waarop we daar tegenaan kijken.

Na elk deel zal er discussie aan zijn de hand van stellingen

 

Ter voorbereiding willen we iedereen vragen om twee artikelen te lezen:

Sanne Bloemink – Niemand schuldig, iedereen ziek, De groene Amsterdammer.

Malou van Hintum – Psychiater kan armoede niet oplossen, NRC Handelsblad.

 

Na de pauze: Wetenschap in relatie tot de Almeerse praktijk

 

In het tweede deel van de ochtend zullen stellingen aan een panel van  Almeerse professionals worden voorgelegd. Daarna zullen de aanwezigen aan de tafels ook de dialoog met elkaar aangaan. Goede communicatie met ouders is een van de aspecten die we aan de tafels maar ook met professionals uit de praktijk, een schoolleider, directeur JGZ en een ouder/voorzitter ondersteuningsplanraad PO zullen bespreken

> Zie hier de uitnodiging in pdf en de agenda van de ochtend 

 

Graag tot dinsdag 15 oktober!

Andere data van onderwijsnetwerken dit schooljaar: 

 

 

​zie ook de Save the date

 

We zien uit naar een ieders komst en inbreng om deze bijeenkomsten tot een succes te maken!