Onderwijsnetwerk

Onderwijsnetwerk

Schooljaar 2019-2020

Het overkoepelende thema voor het Onderwijsnetwerk van dit schooljaar is:

Samenwerken in de praktijk

In verband met de corona-maatregelen komt het onderwijsnetwerk van 26 maart helaas te vervallen.

 

Onderwijsnetwerk 1

Leren van wetenschap en ervaringen uit de praktijk

Stel in het onderwijs de relatie centraal

Berts lezing heeft de titel “nadenken over wat goed is”. Het eerste deel van zijn presentatie is deels herhaling van de presentatie die hij eerder op de werkconferentie van Passend Onderwijs in maart van dit jaar gaf. Hij noemt dit zelf  –  in goed onderwijsjargon – verlengde instructie.

Deze presentatie staat het relationele aspect van het onderwijs centraal. Door de medicalisering van de samenleving worden kinderen steeds vaker met een biomedische bril bekeken. Ze worden vaker gediagnosticeerd met bijvoorbeeld ADHD en vooral vanuit dit discours gezien.

Dit is zonde, want daardoor raakt de pedagogische blik op de achtergrond. Juist het sterk relationele is in het onderwijs zo belangrijk. Kinderen moeten in een sociaalmaatschappelijke context bekeken worden. Bert vertelt de les die hij als heeft geleerd van Koos, een thuiszitter die zijn dagen doorbracht met gamen. Hij kwam erachter dat Koos was weggevallen uit het verlangen van de ander (eigenlijk van iedereen) en het gevoel had nergens meer bij te horen.

Bert wenst de aanwezigen toe dat ze kinderen blijven zien in de relationele context. In de relaties gebeurt het. Daar wordt het verlangen gewekt om deel uit te maken van de samenleving.

De volgende stellingen kwamen in de lezing naar voren:

Stelling 1: Onderwijs en zorg kunnen pas nadenken als het onderwijs de pedagogische relatie op orde heeft

Stelling 2: Thuiszitters zijn het bewijs dat de relaties in het onderwijs nog niet op orde zijn

Stelling 3: preventie gaat altijd om het collectief, nooit over het collectief

> Handout van Bert Wienens Lezing

Literatuur:

Sanne Bloemink – Niemand schuldig, iedereen ziek, De groene Amsterdammer.

Malou van Hintum – Psychiater kan armoede niet oplossen, NRC Handelsblad.

Vlog Sanne Bloemink – Waarom zijn we zo gehecht aan diagnoses

Zie hier een volledig overzicht van de ochtend

Na de pauze

Discussiepanel n.a.v. Berts lezing met  Bauke Houtsma (directeur Aeres), Juscha Koopmans (voorzitter OPR), Jan Herwijer (bestuurder JGZ Almere), Yvonne Penne (directeur sterrenschool het Universum), Marcella Tori (teamcoördinator OPDC-Almere) Eline Verberg (orthopedagoog OPDC-Almere)

> Zie hier de uitnodiging in pdf en de agenda van de ochtend 

 

Andere data van onderwijsnetwerken dit schooljaar: 

 

 

​zie ook de Save the date

 

We zien uit naar een ieders komst en inbreng om deze bijeenkomsten tot een succes te maken!