Doorgaande lijn van ontwikkeling

Doorgaande lijn van ontwikkeling

Op 21 maart 2019 vond de 2e bijeenkomst plaats van het ONW van Passend Onderwijs Almere. Ruim 130 deelnemers uit verschillende domeinen en organisaties kwamen bijeen rond het thema “samen voor een doorgaande ontwikkeling van het kind”.

Voor de pauze zijn de ervaringen gedeeld van het samenwerken binnen en vanuit de scholen via het project  “Sterk in de wijk” en “ZAT 2.0” De betrokken professionals  hebben successen en inzichten met de zaal gedeeld.
In de netwerkpauze kregen de deelnemers alle ruimte om kennis te maken met elkaar, zich te laten informeren over specifieke onderwerpen, en afspraken te maken om elkaar te treffen op een ander moment.

Na de pauze is er verder gesproken in twee groepen over:  

a. Doorstroom en een ononderbroken ontwikkeling voorschool naar basisschool
b. Doorstroom en ononderbroken ontwikkeling PO – VO: nieuw aanbod. 

De aanwezigen ervaren dat het netwerk een effectieve ontmoetingsplek is voor professionals om kennis te delen en gezamenlijk te zoeken naar de goede samenwerking in het belang van elk kind.

> Klik voor de uitnodiging en de agenda
> Klik voor bijlage 1: gasten en sprekers
> Klik voor de presentatie met programma en film

Samenwerken in de wijk
> Klik voor de presentatie Pilot Sterk in de wijk
Een onderbroken doorstroom voor elk kind
> Klik voor de presentatie voorschool naar basisschool
> Klik voor de presentatie overdracht voor- naar vroegschool
> Klik hier voor het protocol voor- naar vroegschool Almere (via LEA)
> Klik hier voor de folder Voor- en vroegschoolse activiteiten
> Klik hier voor de Entza zorgmap
> Klik voor de presentatie doorstroom PO naar VO (nieuw) aanbod in het VO
> Klik voor de reflectie op nieuwe initiatieven bij overstap PO naar VO