Samen in beweging, samen met ouders!

Samen in beweging, samen met ouders!

Onderwijsnetwerk 9 oktober 2018

Verslag Integraal Onderwijsnetwerk Passend Onderwijs Almere
                                

Afgelopen dinsdag zijn we met een volle zaal gestart met de eerste bijeenkomst van het IONW Passend Onderwijs Almere van dit jaar. Aanwezigen waren mensen vanuit onderwijs, jeugdzorg, gemeente, voorschoolse partners, zorginstituten én onder hen veel ouders!

Speciaal genodigden waren Bart van Kessel (adviseur bestuurder Gedragswerk en ouder betrokkenheid) en Astrid Ottenheym (directeur SWV Noord Kennemerland) om hun kennis, werkwijze en ervaringen met ons te komen delen.

Thema van de ochtend was Samen in beweging, samen met ouders!

De puzzel rond het kind samen leggen en de kunst om je te verplaatsen in de ander  en wat die nodig heeft is cruciaal: Het dieper onderzoeken en begrijpen van de mensen om tafel. De oplossing is namelijk altijd aanwezig, in die samenwerking. En kritisch kijken of alle mensen wel aan tafel nodig zijn. Elke dag werken aan de relatie met de ander, dan komen we heel ver.  

Tijdens het netwerkmoment werd de tijd weer volop benut.

Het aantal statafels is weer toegenomen, waar informatie gehaald kon worden en ook een ervaringsdeskundige geraadpleegd kon worden om met zijn kennis een brug te slaan naar jongeren die met dezelfde problematiek de schooltijd succesvol willen doorlopen.

Afsluitend werd samen met Hetty Vlug terug gekeken op de ochtend.

In de ideeënbus mochten we weer feedback ontvangen en suggesties voor onderwerpen en allerlei ideeën die ons netwerk versterken, hartelijk dank!

Documenten:

> uitnodiging en programma
> presentatie Astrid Ottenheym: Ieder kind perspectief om voor te leven 
> de website van Bart van Kessel

Graag tot de volgende keer,  21 maart 2019!