Privacyreglement

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een privacyreglement en passende maatregelen getroffen voor het (digitaal) beveiligen van de leerlinggegevens.
Een belangrijk aandachtspunt is dat er voorafgaande toestemming aan ouders wordt gevraagd voor het kunnen delen van informatie met andere instanties buiten het onderwijs. Ook is toestemming van ouders nodig voordat informatie over het kind bij andere instanties wordt opgevraagd.
In dit kader verwijzen wij u graag naar het privacyreglement samenwerkingsverband PO en VO