Vacatures

Er zijn verschillende vacatures. Scroll door de lijst om ze allmaal te zien.


Vacature Passend Onderwijs Almere

De coöperatie Passend Onderwijs Almere biedt onderdak aan de samenwerkingsverbanden PO en VO (inclusief Orthopedagogisch Didactisch Centrum), Stichting Taalcentrum (PO en VO) en Stichting Almere Speciaal.
Passend Onderwijs Almere gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van de leerling en heeft oog voor de context van het leren. In samenwerking met ouders, school, (jeugd)hulp streven wij naar goede toekomstkansen voor alle leerlingen.

Het Motto van Passend Onderwijs Almere is: “Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”

Wijzoeken een:

De beleidsmedewerker passend onderwijs ondersteunt de brede coöperatie en valt rechtstreeks onder de directie. De beleidsmedewerker voert zelfstandig taken uit op het gebied van het beleid passend onderwijs, ondersteuningsplannen, kwaliteitszorg en de aansluiting onderwijs – jeugdhulp en gemeente. De beleidsmedewerker heeft een informerende, adviserende en ondersteunende rol. De beleidsmedewerker is zowel intern als extern een sparringpartner, die kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. De beleidsmedewerker werkt verbindend en kan makkelijk praten en schrijven en is gericht op resultaat, verbinding en samenwerking. Kunnen schakelen tussen de bedoeling van passend onderwijs wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke overwegingen en tegenstrijdige belangen is een must.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn er contacten met :

De collega die wij zoeken:

Voor nadere informatie over de vacature neem je contact op met Hetty Vlug tel 036-7670200
Reacties vóór 19 maart aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl
Gesprekken worden in principe gevoerd in de week van 25 maart 2019.

> de vacature als pdf


Vacature Aventurijn

Aventurijn is de sportiefste VSO school van Nederland (2018) Voor deze bijzondere school zoeken wij per direct:

Eigenaarschap en uitstroomgericht onderwijs zijn belangrijke ontwikkelingen in de school. Onze kracht is dat we dit doen met een enthousiast en zeer betrokken team van onderwijzend en ondersteunend personeel. Samen met de bovenschoolse directeur en je collega teamleider, maak je onderdeel uit van het management team van Aventurijn. Als teamleider stuur je ongeveer 30 medewerkers aan. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en krijgt te maken met onderwijsinhoudelijke, personele en financiële vraagstukken. Een hele mooie uitdaging, binnen een professionele, inspirerende en informele school.

Wat verwachten wij van je?

Je kunt je belangstelling tot uiterlijk maandag 18 maart kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV te sturen aan sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl, ter attentie van Ernst-Jan Mastenbroek, senior P&O adviseur. | 06-53119671

Mocht je meer inlichtingen willen hebben over Aventurijn, de functie of de vacature neem dan contact op met: mevrouw Hetty Vlug, bestuurder Almere Speciaal/Passend Onderwijs Almere h.vlug@passendonderwijs-almere.nl | 036 76 70 200

> de vacature als pdf


Vacature Olivijn

Voor deze dynamische school zoeken wij per 1 mei 2019 een:

Wat verwachten wij van je?

Je kunt je belangstelling tot 15 maart 2019 kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV te sturen aan: secretariaat.olivijn@almere-speciaal.nl
De gesprekken zullen plaats vinden op vrijdag 22 maart 2019.

Inlichtingen over Olivijn en de vacature worden graag verstrekt door: mevrouw M. (Marloes) Hoogendoorn m.hoogendoorn@almere-speciaal.nl T 06 41293909

> de vacature als pdf


Vacature OPDC Almere

Het OPDC is een kleinschalige VMBO-school voor leerlingen die nog niet naar het regulier onderwijs gaan, wegens leer- en ontwikkelingsbelemmeringen. 

Met ingang van zo spoedig mogelijk zijn wij op zoek naar een:

Wat verwachten we van je?

We werken op het OPDC-Almere met Positive Behaviour Support (PBS): een methode om gewenst gedrag aan te leren en te bekrachtigen en minimaal aandacht te besteden aan ongewenst gedrag. Dit doen we door in iedere situatie te benoemen welk gedrag we verwachten van de leerlingen.
Middels activerende didactiek betrekken we de leerlingen bij de lesstof. Per periode werken we met een planning van alle vakken.

Gezien de doelgroep zijn we op zoek naar een docent die op een positieve manier contact maakt met leerlingen, zich flexibel opstelt en bereid is om zich in te werken in PBS en onze manier van lesgeven.

Wij bieden een dynamisch, positief en gezellig team en begeleiding in het bovenstaande.

Inlichtingen worden graag verstrekt door Carine Slots (directeur): 036-5327456 of 06-47432760.

Reacties kunnen gemaild worden sollicitaties@opdc-almere.nl  t.a.v. Marieke van Kuik.
Een dag meelopen maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

> de vacature als pdf


Vacature(s) op Taalcentrum Almere

Taalcentrum Almere is een stedelijke voorziening die  eerste opvangonderwijs verzorgt aan nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Taalcentrum Almere zoekt:

A leerkrachten voor het basisonderwijs aan nieuwkomers. Voor zowel in de kleutergroepen als in de midden/ bovenbouw groepen.

B docenten Nederlands voor het voortgezet onderwijs aan nieuwkomers

Voor de invulling van alle taken geldt dat je bij voorkeur beschikt over:

Je kunt jouw sollicitatie met cv sturen naar directie@taalcentrumalmere.nl  Kijk voor meer informatie op de website van het Taalcentrum.

> de vacature als pdf


Vacature op De Bongerd

deze dynamische school zoekt:


Wat verwachten wij van je? 

Wat bieden we?

Een werkplek waar  

Reageren kan door  een sollicitatiebrief met CV te sturen aan directie.bongerd@almere-speciaal.nl 

Inlichtingen over Bongerd en de vacature worden graag verstrekt door:
De heer H. Wildenberg, directeur Bongerd H.wildenberg@almere-speciaal.nl T 06- 13112086

> de vacature als pdf