Vacatures

Er zijn verschillende vacatures. Scroll door de lijst om ze allemaal te zien.

Vacatures Cooperatie Passend Onderwijs Almere

De coöperatie Passend Onderwijs Almere biedt onderdak aan de samenwerkingsverbanden PO en VO (inclusief Orthopedagogisch Didactisch Centrum), Stichting Taalcentrum (PO en VO) en Stichting Almere Speciaal.

De teamleider swv-PO ondersteunt de brede coöperatie en valt rechtstreeks onder de directie. Kunnen schakelen tussen de bedoeling van passend onderwijs wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke overwegingen en tegenstrijdige belangen is een must. De teamleider swv-PO is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer van de eigen teams (twee stadsdeelteams (oost en buiten)) en treedt op als coach en begeleider. De teamleider neemt deel aan MT vergaderingen van Expertise en Beleid. Werkt verder nauw samen met de overige teamleiders, de personeelsadviseur, de controller en de teamleider Toeleiding. De teamleider is de schakelaar en makelaar tussen de scholen in de stadsdelen en de inzet vanuit het samenwerkingsverbanden en coördineert de bijeenkomsten van de stadsdeelteams. De aanvullende werkzaamheden zijn inhoudelijke portefeuilles en worden op een later moment afgestemd. 

De collega die wij zoeken:

Verder beschikt de collega over:

Voor nadere informatie over de vacature neem je contact op met Anita Gelmers tel 036-7670200
Reacties vóór 25 mei 2019 aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl
Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.
Gesprekken worden in principe gevoerd in de week van 3 juni 2019.

> de vacature als pdf

En een:

Een begeleider onderwijs ondersteunt scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, zowel binnen PO als VO. Vanuit je specifieke kennis rondom het jonge kind en de doorgaande ontwikkelingslijn, ben je een sparringpartner voor de scholen, maar ook voor ouders en voorschoolse voorzieningen. Binnen de organisatie ben je lid van een (stadsdeel)team. Op de expertise van het jonge kind word je stadsbreed ingezet op basis van vragen van scholen. Je werkt en plant hierin zelfstandig. Daarnaast ben je toegevoegd aan scholen als vaste Begeleider Onderwijs, werk je samen met onze psycholoog / orthopedagoog, om te ondersteunen bij vragen bovenop de basisondersteuning, samen met de scholen.

Over de functie Begeleider Onderwijs: Competenties, skills & vaardigheden:

De Begeleider Onderwijs die wij zoeken:

Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Judith Kooiker, 036-7670200 of 06-53137142.
Reacties voor 25 mei 2019 aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl
Gesprekken worden in principe gevoerd in de week van 3 juni.

> de vacature als pdf

En een:

Een begeleider onderwijs ondersteunt scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Vanuit je specifieke expertise LG, LZK en ZML (cluster 3) ben je een sparringpartner voor de scholen, zowel binnen het PO als het VO. Binnen de organisatie ben je lid van een (stadsdeel)team en een expertiseteam en word je stadsbreed ingezet n.a.v. vragen van scholen. Je werkt en plant hierin zelfstandig.

Over de functie Begeleider Onderwijs: Competenties, skills & vaardigheden:

De Begeleider Onderwijs die wij zoeken:

Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Judith Kooiker, 036-7670200 of 06-53137142. 
Reacties voor 25 mei 2019 aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl 
Gesprekken worden in principe gevoerd in de week van 3 juni.

de vacature als pdf


Vacatures Almere Speciaal

Aventurijn is een jonge en moderne school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De populatie van Aventurijn bestaat uit zeer moeilijk lerende leerlingen van 12 tot 20 jaar.
Olivijn is een jonge school voor Speciaal Onderwijs. Deze school biedt passend onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking, langdurige ziekte of aan zeer moeilijk lerende kinderen.

Een nieuwe en uitdagende positie, binnen onze scholen. De IB’er is een belangrijke schakel binnen de ondersteunings/zorgcyclus binnen onze scholen. Je maakt duidelijke analyses vanuit een helicopterview Je bent een echt mensen-mens en kan op een heldere wijze je verhaal (boodschap en kennis) overdragen. Een belangrijke taak binnen deze functie is het coachen, begeleiden en adviseren van leerkrachten bij didactische vraagstukken en de didactische ontwikkeling van leerlingen. Dit in nauwe samenwerking met een aantal experts, waaronder de orthopedagoog. Je bent een gedreven professional en in staat om jouw visie en gedachten te verwoorden in het (onderwijs)beleid van de school. Nieuwe en relevante ontwikkelingen kun je vertalen in een helder beleid en je weet daarvoor op een natuurlijke manier draagvlak te creëren binnen onze scholen.

Wat verwachten wij van je?

Zowel op het gebied van vakinhoudelijke kennis als het persoonlijkheidsprofiel van onze nieuwe collega’s hebben wij een aantal wensen. De belangrijkste zijn als volgt:

Wat bieden wij jou?

Je kunt jouw belangstelling tot 22 mei a.s. kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV te sturen aan sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl, ten name van Ernst-Jan Mastenbroek, senior P&O adviseur.

Inlichtingen over Aventurijn / Olivijn en de vacature worden graag verstrekt door: Erik Los, interim directeur Aventurijn e.los@almere-speciaal.nl, tel.no 036-5491918. aventurijn.almere-speciaal.nl | olivijn.almere-speciaal.nl 

> de vacature als pdf


Vacatures OPDC Almere

Het OPDC is een kleinschalige VMBO-school voor leerlingen die nog niet naar het regulier onderwijs gaan, wegens leer- en ontwikkelingsbelemmeringen. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een:

Wat verwachten we van je?

We werken op het OPDC-Almere met Positive Behaviour Support (PBS): een methode om gewenst gedrag aan te leren en te bekrachtigen en minimaal aandacht te besteden aan ongewenst gedrag. Dit doen we door in iedere situatie te benoemen welk gedrag we verwachten van de leerlingen.
Middels activerende didactiek betrekken we de leerlingen bij de lesstof. Per periode werken we met een planning van alle vakken.

Gezien de doelgroep zijn we op zoek naar een docent die op een positieve manier contact maakt met leerlingen, zich flexibel opstelt en bereid is om zich in te werken in PBS en onze manier van lesgeven.

Wij bieden een dynamisch, positief en gezellig team en begeleiding in het bovenstaande.

Inlichtingen worden graag verstrekt door Carine Slots (directeur): 036-5327456 of 06-47432760.

Reacties kunnen gemaild worden sollicitaties@opdc-almere.nl  t.a.v. Marieke van Kuik.
Een dag meelopen maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

> de vacature NE als pdf
> de vacature ENG als pdf


Vacature op De Bongerd

deze dynamische school zoekt:


Wat verwachten wij van je? 

Wat bieden we?

Een werkplek waar  

Reageren kan door  een sollicitatiebrief met CV te sturen aan directie.bongerd@almere-speciaal.nl 

Inlichtingen over Bongerd en de vacature worden graag verstrekt door:
De heer H. Wildenberg, directeur Bongerd H.wildenberg@almere-speciaal.nl T 06- 13112086

> de vacature als pdf