Vacatures

Op deze pagina vindt u de volgende vacatures 

Orthopedagoog/psycholoog

Onafhankelijk lid ledenraad

Leerkracht Taalcentrum

Leerkracht Olivijn

Teamleider Olivijn

vakleerkracht bewegingsonderwijs Olivijn/Aventurijn (Zwangerschapsvervanging)

 

Vacatures Cooperatie Passend Onderwijs Almere

 

orthopedagoog/(school)psycholoog (0,6 fte)

over de functie

Een (senior) begeleider onderwijs is orthopedagoog of psycholoog en ondersteunt basisscholen bij het inrichten van passend onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Binnen de organisatie ben je lid van een (stadsdeel)team. Je werkt samen met onze Begeleiders Onderwijs. Handelingsgericht werken is het uitgangspunt. 

Over de functie orthopedagoog/psycholoog : Competenties, skills & vaardigheden:

De orthopedagoog/psycholoog die wij zoeken:

Met de persoonlijke eigenschappen:

Arbeidsvoorwaarden :

Vooralsnog geldt de aanstelling voor een jaar met zicht op een vaste betrekking bij gebleken geschiktheid. Het salaris is conform cao po, schaal 10 of 11 afhankelijk van opleiding en ervaring.

Reacties voor 30 september naar Anita Gelmers. Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anita Gelmers, 036-7670200  

Reacties aan: sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl

www.passendonderwijs-almere.nl  036-7670200

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

>vacature in pdf

 

Onafhankelijk lid ledenraad/raad van toezicht (m/v) 

De ledenraad is het orgaan dat namens de algemene vergadering een aantal taken en bevoegdheden uitoefent. De ledenraad bestaat uit vijf personen, én een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn afkomstig uit de schoolbesturen die vertegenwoordigd zijn in de ALV.

Per 01-01-2020 wordt de ledenraad, op voordracht van de ondersteuningsplanraad, uitgebreid met een:

Onafhankelijk lid ledenraad/raad van toezicht (m/v) 

Als nieuw lid heb je binding met de missie, ambitie en strategie van de Coöperatie Passend onderwijs Almere. Jij plaatst de onderwijsinhoudelijke kennis in een breder (maatschappelijk) perspectief en weet dit op heldere en betekenisvolle wijze uit- en over te dragen op de andere toezichthouders. Je bent in staat om kritisch-constructief toe te zien op het beleid van de Coöperatie en een klankbordfunctie te vervullen voor het bestuur. Als onafhankelijk toezichthouder ben je de toegankelijke gesprekspartner van de ondersteuningsplanraad.

Ons nieuwe lid van de ledenraad:

• heeft een brede maatschappelijke belangstelling, inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en een breed (Almeers) netwerk;
• is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling;
• kent een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke distantie en beschikt over het onafhankelijk oordeelsvermogen om het beleid van de Coöperatie en het functioneren van het bestuur te toetsen;
• heeft bestuurlijke ervaring of een eindverantwoordelijke positie in een complexe omgeving in een onderwijs/ of welzijn organisaties;
• beschikt over academisch werk- en denkniveau;
• is bij gelijke geschiktheid bij voorkeur afkomstig vanuit culturele verscheidenheid, in afspiegeling van onze regio.

 

De vergoeding voor een lid van de ledenraad is conform richtlijnen van de VTOI-NVTK. Niet benoembaar zijn personen die werkzaam zijn op scholen in Almere of personen die hier schoolgaande kinderen hebben.

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan met Matthijs Hemink (adviseur werving) op 06-40138451. Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 30 september 2019 via deze link. De voorgesprekken vinden plaats op 3 of 4 oktober. De gespreksronde met de BAC vindt plaats in week 42.

> vacature in pdf


vacatures Taalcentrum 

Het Taalcentrum Almere is per direct op zoek naar meerdere leerkrachten basisonderwijs (1 fte)

Over het taalcentrum

Taalcentrum Almere is een stedelijke voorziening die eerste opvangonderwijs verzorgt aan nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Over meerdere locaties verdeeld volgen zo’n 500 leerlingen dagelijks het onderwijs van het Taalcentrum. Op onze locaties voor basisonderwijs zoeken wij leerkrachten voor met name in de onderbouw. Het betreft onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 4 tot 12 jarigen.

De collega’s die we zoeken:

Wat verwachten wij van u?

Wat bieden wij?

U kunt uw sollicitatie met cv sturen naar directie@taalcentrumalmere.nl

Informatie over de vacatures wordt versterkt door Theo Klein Koerkamp tel. 036 767 05 20

U kunt uw sollicitatie met cv sturen naar directie@taalcentrumalmere.nl .

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

> de vacature als pdf

Vacatures Olivijn

Leerkracht (1,0 fte)

Wat verwachten wij van je?

Wat bieden wij?                                            

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV te sturen aan secretariaat.olivijn@almere-speciaal.nl

 

Inlichtingen over Olivijn en de vacature worden graag verstrekt door: de heer Erik Los (interim directeur Olivijn) telefoon 06-19462516, e.los@almere-speciaal.nl

olivijn.almere-speciaal.nl | 036-549 19 17

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

>De vacature als pdf

 

Teamleider (0,8 fte)

Over de functie

Samen met de bovenschoolse directeur en je collega teamleider, maak je onderdeel uit van het management team van Olivijn. Als teamleider stuur je ongeveer 30 medewerkers aan. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en krijgt te maken met onderwijsinhoudelijke, personele en financiële vraagstukken. Een hele mooie uitdaging, binnen een professionele, inspirerende en informele school.

Wat verwachten we van je

Wat bieden wij

Je kunt je belangstelling  kenbaar maken door een sollicitatiebrief met CV op te sturen naar sollicitaties@passendonderwijs-almere.nl In verband met de zomervakantie (t/m 21 aug.2019) kan het zijn dat u pas later een reactie krijgt op uw sollicitatie.
 

Inlichtingen over Olivijn en de vacature worden graag verstrekt door: de heer Erik Los (interim directeur Olivijn) telefoon 06-19462516, e.los@almere-speciaal.nl

olivijn.almere-speciaal.nl | 036-549 19 17.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

>Vacature als pdf


Vacature Almere Speciaal (Aventurijn/Olivijn)

Zwangerschapsvervanging vakleerkracht bewegingsonderwijs (0,6fte)

Over Almere speciaal

De scholen Aventurijn (VS0) en Olivijn (SO) zijn jonge en moderne scholen in Almere.  De scholen vallen onder de stichting Almere Speciaal. Aventurijn en Olivijn bieden passend onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking, meervoudige beperking, langdurige ziekte of een zeer moeilijk lerend niveau.

Wij zoeken naar een collega:

De vakleerkrachten binnen onze stichting bieden de leerlingen twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs en daarnaast verzorgen we naschools sport aanbod voor leerlingen die niet terecht kunnen op een sportvereniging.

Wij zijn dan ook op zoek naar een persoon die met enthousiasme deze functie kan gaan invullen, met liefde voor het vak en de doelgroep.

Wat verwachten wij van je?

Wat verwachten wij van je?

Wat bieden wij?

Informatie over de vacature worden graag verstrekt door:

Vakleerkracht b.o. Anna-Maria van Dillen, a.vandillen@almere-speciaal.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

> de vacature als pdf