Vraag Is inschrijven bij een school hetzelfde als plaatsing?

Antwoord

Nee, ouders melden aan bij de school van hun keuze. School onderzoekt met ouders of er een extra onderwijsbehoefte is. Hier heeft school 6 weken voor. Na die 6 weken moet de school de leerling onderwijs bieden. Na 10 weken moet de leerling (tijdelijk) geplaatst worden.

Terug