Vraag Wat is de rol van ouders bij inschrijving bij een school?

Antwoord

Ouders zijn pedagogische partner van de school. Een school richt zich op goed overleg met de ouders.Ouders geven informatie over de ondersteuningsbehoefte van hun kind.
Het is de school die in goed overleg met ouders de onderwijsbehoefte van de leerling vaststelt. Het is de school die daarna de afweging maakt of zij als school een passend onderwijs kan bieden.

Terug