Soorten ondersteuning

Er zijn in Almere afspraken gemaakt over de ondersteuning die op school aan de leerlingen wordt geboden. 

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning valt wat iedere school in principe moet kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit hebben de schoolbesturen binnen Almere onderling afgesproken. Hierdoor weet u als ouder wat u ten minste mag verwachten van het onderwijs.

Extra ondersteuning

Alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgen noemen we extra ondersteuning.

Stedelijke voorziening

Soms is de best passende onderwijsplek voor uw kind een plek in het speciaal onderwijs. Dit noemen we stedelijke voorzieningen.