Vragen door ouders

Vraag Moet de school van aanmelding elke leerling aannemen?
Antwoord Nee. De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst… lees verder
Vraag Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor mijn kind?
Antwoord De school onderzoekt eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet ze op basis van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap… lees verder
Vraag Wat is de rol van ouders bij inschrijving bij een school?
Antwoord Ouders zijn pedagogische partner van de school. Een school richt zich op goed overleg met de ouders. Ouders geven informatie over de ondersteuningsbehoefte van hun kind. Het is… lees verder
Vraag Wat is de Wet op passend onderwijs?
Antwoord Op 1 augustus 2014 is de Wet op passend onderwijs ingegaan. Scholen hebben de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel mogelijk kinderen… lees verder
Vraag Wat betekent passend onderwijs voor mijn kind?
Antwoord Met passend onderwijs bedoelen we letterlijk passend onderwijs. Dus onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dit betekent zoeken naar de best mogelijke onderwijsplek… lees verder
Vraag Komen er straks niet te veel leerlingen met een complexe onderwijsbehoefte in een gewone klas?
Antwoord Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. Juist voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt zorgvuldig naar de best passende plek gezocht. Is… lees verder