Trajectbegeleiding en Commissie van Onderzoek

De Commissie van Onderzoek (de CvO) heeft de taak om de toelaatbaarheid van de leerling te bepalen. Ouders kunnen samen met de school een arrangement bij de Commissie van Onderzoek van VierTaal aanvragen. Zij worden bij deze aanvraag ondersteund door een trajectbegeleider van VierTaal.

Doel van de trajectbegeleiding is te komen tot een advies aan de Commissie van Onderzoek. In het advies wordt de aard en de duur van het onderwijsarrangement voor de leerling gegeven.

De trajectbegeleider zorgt in samenwerking met ouders en school voor het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn zodat de CvO een besluit kan nemen. De CvO stelt de onderwijsbehoefte vast en bepaalt welk arrangement voor de leerling passend is (de begeleidingsbehoefte van de leerling, het benodigde pakket onderwijsondersteuning, ondersteuning aan de school). Ook stelt de CvO de duur van de toelaatbaarheid vast.

De CvO maakt daarbij gebruik van de materialen die door Siméa zijn ontwikkeld.

De trajectbegeleiders in Almere zijn:

De trajectbegeleiders zijn te bereiken via het e-mailadres: viertaal@passendonderwijs-almere.nl