Het aanbod van Passend Onderwijs Almere

Naast het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen en leerkrachten waaraan de CvO een onderwijsarrangement heeft toegekend bestaat er de mogelijkheid om de specifieke expertise van de ambulant dientsverleners in te roepen. Bijvoorbeeld voor:

Monique Boersen is contactpersoon, voor vragen over auditieve en/of communicatief beperkte leerlingen, van Passend Onderwijs Almere. Zij is te bereiken op e-mail adres: viertaal@passendonderwijs-almere.nl

Directe link naar: