Documenten

Snel naar

In de documenten hieronder vindt u meer informatie over bepaalde onderwerpen. De onderwerpen zijn alfabetisch ingedeeld.

 

 

Basisondersteuning

Basisondersteuning Primair Onderwijs beschrijft de standaard voor de basisondersteuning.
Met verschillende projecten wil Passend Onderwijs Almere de scholen versterken bij hun ontwikkeling. Het aanbod staat beschreven in onderstaande projectplannen.

Checklist basisondersteuning Voortgezet Onderwijs

Cluster 1 – visuele beperking 

Cluster 2 – auditieve en/ of communicatieve beperking

Dyscalculie 

Dyslexie

Epilepsie 

Ernstig Meervoudig Beperkt

Folders en Flyers 

NEO

Overgang naar andere school

Proces Overstappen: wanneer een leerling instroomt in het onderwijs, wisselt van school of wisselt van vorm van onderwijs

Overgang van voor- naar vroegschool

 

PO-VO 2019-2020

Schoolondersteuningsprofiel 

Talentenlab  

Thuiswerkersproject  

Toeleiding

Verzuim

Stappenplan verzuim stappenplan bij (on)geoorloofd verzuim

VVE

Zorg op school

Wat zijn de richtlijnen bij het verrichten van medische handelingen op school?

Zorgplicht

> Ga naar de Formulierenpagina