College B en W bezoekt OPDC-Almere

College B en W bezoekt OPDC-Almere 08 - 10 - 2019

Dinsdag 1 oktober bracht het College van Burgemeester en Wethouders (B en W) een bezoek aan het OPDC-Almere. Het werd een gevarieerde middag: eerst kregen ze een presentatie van een aantal leerlingen, geholpen door directeur Carine Slots en zorgcoördinator Helen Visser. Daarna kregen alle leden van B en W een persoonlijke rondleiding van een leerling door het gebouw en vervolgens hield Hetty Vlug, directeur-bestuurder van coöperatie Passend Onderwijs een presentatie.

Leerlingen op het OPDC-Almere zijn ingeschreven in het reguliere voortgezet onderwijs. De eerste twee jaar onderwijs volgen zij op het OPDC-Almere zelf. Op deze manier is de overstap tussen de  basisschool en de VO-school kleiner en overzichtelijker, geven een aantal leerlingen aan. Hun doel is aan het einde van de eerste twee jaar over te gaan naar een reguliere school.

Het laatste deel van de presentatie wordt verzorgd door twee leerlingen van Almeerkans: een Entree-opleiding. Hierna kunnen zij doorstromen naar het MBO. Beide leerlingen hebben ook deelgenomen aan de Maatwerkklas op het OPDC-Almere, dit is een jaar waarin de leerlingen via onderwijs en stage worden voorbereid op Almeerkans. De droom van de ene jongen is om uiteindelijk als timmerman  aan de slag te gaan.

Skittles

Structuur is belangrijk op het OPDC-Almere. Elke ochtend begint met een mentorles, waarbij bijvoorbeeld wordt gecheckt  of elke leerling zijn of haar boeken voor die dag meeheeft. Er wordt gewerkt met Positive Behaviour Support (PBS) waarbij  al het positieve gedrag van leerlingen wordt benoemd en aangemoedigd. Zo krijgen kinderen een ‘smiley kaartje’ als ze bijvoorbeeld rustig blijven en niet rennen op de gangen. Elk kaartje is een punt en een aantal punten kun je inwisselen voor een beloning uit de beloningskast. Zo vertelt leerling Jesse dat hij laatst twintig punten heeft ingewisseld voor een pakje Skittles.

Na de presentatie krijgt elke lid van het College van B&W een persoonlijke rondleiding van een leerling. Burgemeester Franc Weerwind blijkt de grote favoriet: alle leerlingen willen het liefst de burgemeester rondleiden.

De leerlingen leiden het college rond langs de verschillende klassen, de leerpleinen, de kamer waar leerlingen kunnen afkoelen als ze bijvoorbeeld boos zijn en de Meidenhoek waar alleen meisjes mogen komen in het vooral door jongens bevolkte OPDC- Almere.

Miles mocht burgemeester Franc Weerwind rondleiden

Jargon

Na de rondleiding is de beurt aan Hetty Vlug, directeur-bestuurder van de coöperatie Passend Onderwijs Almere. Bij een korte uiteenzetting van de verschillende afdelingen van de coöperatie vliegen de afkortingen in het rond en wordt er regelmatig jargon verduidelijkt. Zo komen de verschillende afkortingen voor onderwijsvormen voor: SBO (speciaal basisonderwijs) en SO (speciaal onderwijs), PrO (praktijkonderwijs) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs) komen aan bod.

De presentatie gaat over wat er al goed gaat met passend onderwijs in Almere en waar nog verschillende uitdagingen liggen. Zo gaat meer dan 99 procent van de Almeerse kinderen in Almere naar school. Een percentage om trots op te zijn. Daarbij is het Almeerse speciaal onderwijs van hoge kwaliteit, zodat de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte ook de juiste ondersteuning krijgen.

Druk op budgetten

Maar er zijn ook uitdagingen. Zo speelt het lerarentekort ook Almere parten, met alle gevolgen zoals grotere klassen en voorzieningen die vol zijn van dien. Er zijn  in Almere te veel kinderen die thuis zitten en wel leerplichtig zijn maar – om een veelheid aan redenen – momenteel geen onderwijs volgen. Daarnaast is er druk op verschillende budgetten in het Sociaal domein, zoals Onderwijs-jeugdhulparrangementen (OJA’s) en zijn er wachtlijsten in de jeugdzorg. Voor Almeerkans geldt dat de subsidie van de gemeente Almere al 15 jaar gelijk is gebleven. De kosten stijgen wel, dit gaat ten koste van de begeleidingsuren, wat mogelijk betekent dat er meer leerlingen uitvallen

Sommige uitdagingen hangen ook samen met Almere als stad. Zo zijn er een aantal zaken waar Almere ‘negatief’ afwijkt ten opzichte van landelijke gemiddeldes. Zo groeien Almeerse kinderen vaker op in een eenoudergezin, in armoede en hebben ze vaker overgewicht.

De middag werd afgesloten door Theo Klein-Koerkamp, directeur van het Taalcentrum in Almere. Het Taalcentrum in Almere heeft als een van de weinige taalcentra in Nederland zowel een Taalcentrum Primair als Voortgezet onderwijs. Maar ook hier zijn uitdagingen. De toestroom van leerlingen is groot terwijl vaak niet zeker is of ook de financiën zullen meegroeien.

De middag werd afgesloten met complimenten van beide kanten. Het was een constructieve middag met veel vragen en een uitgebreide dialoog, want het is zoals de titel van Hetty’s presentatie al aangaf: ‘we kunnen het alleen maar samen doen’.Terug