Passend Verrassend deel 2

Passend Verrassend deel 2 15 - 01 - 2018

In het boek Verrassend Passend deel 2 vertellen medewerkers van samenwerkingsverbanden en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

In dit tweede deel van ‘Verrassend Passend’, vindt je een serie inspirerende verhalen uit de praktijk van passend onderwijs. Waren de praktijkvoorbeelden in het eerste deel afkomstig uit het voortgezet onderwijs, in deze bundel vertellen ook mensen uit het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en jeugdzorg over hun beleid, praktijken en ervaringen. Waaronder ook Henriëtte van Aken, beleidsadviseur sociaal domein van de gemeente Almere, en Anita Gelmers, teamleider sociaal domein van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere (po en vo). Op pagina 124 begint een artikel over het samen uitvoeren van onderwijsjeugdhulparrangementen. 

> naar het artikelTerug