Partners voor scholen

Passend Onderwijs Almere werkt intensief samen met diverse ketenpartners, zowel in de stad als in de provincie.

Binnen werkgroepen, pilots en projecten, waar we streven naar een optimale afstemming en samenwerking, is een samenwerkingsrelatie met partners vanzelfsprekend geworden. Door de samenwerking en afstemming met het transitieteam van de Gemeente Almere zal het netwerk en de samenwerking steeds verder versterkt en uitgebreid worden.

 

Gemeente Almere    
GGD Flevoland is een gemeenschappelijke organisatie van de zes gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. GGD Flevoland heeft vestigingen in alle zes de gemeenten.
GGZ Centraal (Fornhese). Kinderen en jongeren - van 0 tot 18 - met psychiatrische problemen kunnen voor het stellen van een diagnose en behandeling terecht bij Fornhese.
's Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat.
Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en vrije tijd.
MEE ondersteunt mensen met een beperking én hun betrokkenen op alle levensgebieden en in alle levensfasen. MEE richt zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid.
Mind at Work levert diensten op het gebied van scholing, werk en gezondheid.
Samen Veilig Flevoland komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. SAVE werkt aanvullend op het lokale team in de buurt en biedt gebiedsgerichte jeugdbescherming in de breedste zin van het woord.
Meer weten over SAVE? Kijk dan op www.save-team.nl.
Schavuiten is een specialistisch verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen in alle soorten en maten. Met en zonder extra zorgvraag spelen ze met en leren ze van elkaar.
De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het speelzaalwerk en voor- en vroegschoolse activiteiten en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: verder bouwen aan samen leven!
Revalidatiecentrum De Trappenberg.  Specialistische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Triade biedt hulp en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gezinnen met ernstige problemen. Bij het wonen, werken, naar school gaan, opgroeien, hun vrije tijdsbesteding of bij ingewikkelde opvoedingsvragen.

Ziezon is het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. De bezoeker vindt praktische brochures die een goede steun zijn bij handelingen t.b.v. zieke leerlingen op school.
Regio Flevoland

Vitree biedt diagnostiek, training en behandeling. Aan kinderen en jongeren mét en zonder een licht verstandelijke beperking en hun ouders/verzorgers.
Landelijk werkverband onderwijs en epilepsie
De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie
Zorggroep Almere biedt eerstelijnsgezondheidszorg via een netwerk van 23 gezondheidscentra en ouderenzorg in 7 woonzorgcentra. Ze hebben een centrum voor verpleeghuiszorg, een centrum voor revalidatie en we bieden thuiszorg.