Vragen door scholen

Vraag Wat zijn de algemene principes rond een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het (v)so?
Antwoord Deze principes hangen af van de situatie: gaat het om een structurele situatie of om de overgangssituatie?
Ook zijn binnen deze situaties verschillende procedures van toepassing. 
lees verder
Vraag Wanneer moet een ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgesteld worden
Antwoord Een OPP moet (wettelijk) opgesteld worden als een leerling extra ondersteuning krijgt op een school waarbij de basisondersteuning niet toereikend is. Dit geldt ook voor een leerling met… lees verder
Vraag Is inschrijven hetzelfde als plaatsing?
Antwoord Nee. ouders melden aan bij de school van hun keuze. School onderzoekt met ouders of er een extra onderwijsbehoefte is. Hier heeft school 6 weken voor. Na die… lees verder
Vraag Wat is de rol van ouders?
Antwoord Ouders zijn pedagogische partner van de school. Een school richt zich op goed overleg met de ouders. Ouders geven informatie over de ondersteuningsbehoefte van hun kind. Het is… lees verder
Vraag Waarom mag een school geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven?
Antwoord Dit is een wettelijke taak van het samenwerkingsverband. Er is door het bestuur van Passend Onderwijs Almere bewust gekozen om scholen de aanvraag tot een toelaatbaarheidsverklaring te laten… lees verder
Vraag Wat gebeurt er wanneer ouders rechtstreeks bij een stedelijke voorziening aankloppen?
Antwoord Dan neemt deze school contact op met de afdeling Toeleiding. De school vraagt dan (samen met de ouders) de toelaatbaarheidsverklaring aan.

> Toeleiding PO
>… lees verder
Vraag Wie financiert het intelligentieonderzoek?
Antwoord De school krijgt hiervoor uren vanuit Passend Onderwijs Almere.

lees verder
Vraag Wat doet Passend Onderwijs Almere?
Antwoord Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs is bedoeld om zo veel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te laten… lees verder