Vraag Is inschrijven hetzelfde als plaatsing?

Antwoord

Nee. ouders melden aan bij de school van hun keuze. School onderzoekt met ouders of er een extra onderwijsbehoefte is. Hier heeft school 6 weken voor. Na die 6 weken moet de school de leerling onderwijs bieden. Na 10 weken moet de leerling (tijdelijk) geplaatst worden.

Terug