Vraag Waarom mag een school geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven?

Antwoord

Dit is een wettelijke taak van het samenwerkingsverband. Er is door het bestuur van Passend Onderwijs Almere bewust gekozen om scholen de aanvraag tot een toelaatbaarheidsverklaring te laten doen. De afdeling Toeleiding toetst het deskundigenadvies en checkt de aanvraag op volledigheid. Het deskundigenadvies is zeer zwaarwegend. De inspectie toetst dit advies.

> Toeleiding PO
> Toeleiding VO

Terug