Vraag Wanneer moet een ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgesteld worden

Antwoord

Een OPP moet (wettelijk) opgesteld worden als een leerling extra ondersteuning krijgt op een school waarbij de basisondersteuning niet toereikend is. Dit geldt ook voor een leerling met een arrangement (b.v. een eigen leerlijn) op de eigen school.

Terug