Vraag Wat gebeurt er wanneer ouders rechtstreeks bij een stedelijke voorziening aankloppen?

Antwoord

Dan neemt deze school contact op met de afdeling Toeleiding. De school vraagt dan (samen met de ouders) de toelaatbaarheidsverklaring aan.

> Toeleiding PO
> Toeleiding VO

Terug