Vraag Wat is de rol van ouders?

Antwoord

Ouders zijn pedagogische partner van de school. Een school richt zich op goed overleg met de ouders. Ouders geven informatie over de ondersteuningsbehoefte van hun kind. Het is de school die in goed overleg met ouders de onderwijsbehoefte van de leerling vaststelt. Het is de school die daarna de afweging maakt of zij als school een passend onderwijs kunnen bieden.

Ouders kiezen altijd zelf de school waar ze hun kind aanmelden. Als blijkt dat de school niet de goede onderwijsplek voor het kind is, is de school verantwoordelijk om samen met ouders een andere plek te zoeken. Ouders en school kennen het kind en kunnen samen, uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling, zoeken naar een meer passende plek in de wijk of stad. Daarom is goede samenwerking tussen ouders en school belangrijk als het om de beste onderwijsplek voor het kind gaat.

Terug