Vraag Wat zijn de algemene principes rond een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het (v)so?

Antwoord

Deze principes hangen af van de situatie: gaat het om een structurele situatie of om de overgangssituatie?
Ook zijn binnen deze situaties verschillende procedures van toepassing. 
Een TLV is landelijk geldig.

Structurele situatie
Leerling heeft een TLV of er is sprake van een eerste aanmelding:

Wie geeft af?

  • ‘Verwijzer betaalt’: het samenwerkingsverband (swv) van de verwijzende school geeft een TLV af.
  • Is er geen verwijzende school? Dan geeft het swv van de regio waar de leerling woont de TLV af.
  • Het samenwerkingsverband dat de TLV heeft afgegeven, geeft ook een eventuele volgende TLV af (na verloop van de TLV).

Wie vraagt aan?

De school die de leerling verwijst, vraagt TLV aan.
Is er geen verwijzende school? Dan vraagt de school waar de leerling wordt aangemeld (met zorgplicht) de TLV aan.
 

Overgangssituatie
Leerling zit met CvI-indicatie op het (V)SO:

  • Leerlingen die op 1 augustus 2014 staan ingeschreven op een (V)SO-school, kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 ingeschreven blijven zonder dat zij een TLV nodig hebben.
  • Voor plaatsing na die periode op het (V)SO of bij verhuizing naar een andere (V)SO-school is wel eenTLV nodig. Dat geldt ook voor de overgang van SO naar VSO.
  • Als een TLV nodig is, dan wordt deze afgegeven door regio waar de leerling op 1-8-2014 woonde (ingeschreven in het GBA).

Lees ook op deze site de concrete situaties rond TLV (pdf)

Terug