Vraag Wie financiert het intelligentieonderzoek?

Antwoord

De school krijgt hiervoor uren vanuit Passend Onderwijs Almere.

Terug